16 października 1978 r., po wyborze Jana Pawła II na papieża – wielki Apostoł Różańca świętego Anatol Kaszczuk, „kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miała być codziennie odprawiana Msza święta, miał być odmawiany Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, ale te siedem dni modlitwy nazwano „Oblężeniem Jerycha”, nawiązując do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili z Arką Przymierza Jerycho, by zburzyć mury i zdobyć miasto (Joz 6)” (www.maryjni.pl/rozancowe-jerycho,98). Kiedy w dniu 7 maja o godz. 21.00 ten niedoszły Kongres-jerycho zakończył się, „bramy komunistycznej Polski zostały zniszczone – wspominał inicjator tej 7 dniowej modlitwy. Za miesiąc Jan Paweł II był już w Polsce i był na Jasnej Górze – mówił. Miałem okazję poprosić Ojca Świętego: „Ojcze Święty daj nam największy dar: daj nam Święto Bożego Miłosierdzia”. Ojciec Święty odpowiedział: „Będzie, wszystko będzie, będzie więcej niż się spodziewacie”.

Odtąd, czyli od maja 1979 r. Ten wielki czciciel Różańca świętego zaczął już konkretnie organizować Kongresy Różańcowe i czynił to wielokrotnie: w Polsce, we Francji, na Filipinach, w Stanach Zjednoczonych i w Rosji; słowem, w różnych krajach i na różnych kontynentach. Towarzyszyły one wszystkim pielgrzymkom Ojca Świętego, przygotowywały też jego podróże do Polski. Niektóre z nich stały się niepowtarzalnym fenomenem np. w Manilli na Filipinach, gdzie w kongresie uczestniczyło około 2 miliony wiernych odmawiających różaniec na stadionie sportowym. Jednak Kongresy Różańcowe, które organizował Anatol Kaszczuk, najczęściej odbywały się w Polsce, zawsze przynosząc jakieś szczególne, nowe treści i działania. Kongresy bowiem, to wspólnotowe spotkania, wzajemne dzielenie się doświadczeniami swojej wiary i modlitwy, zasłuchanie w Boże orędzie... I tak, rozpoczęte przez niego dzieło, wciąż jest kontynuowane.

Wszelkie kongresy zawsze są dużym wydarzeniem, dlatego także na Kongresy Różańcowe zaprasza się najwybitniejszych kaznodziejów, światowej sławy autorytety w przedmiocie Różańca świętego oraz uznanych apostołów tej modlitwy. Zaproszeni goście przez kilka dni (bo zwykle tyle trwają obrady kongresu) prowadzą konferencje różańcowe, uczestniczą w uroczystym celebrowaniu Najświętszej Eucharystii oraz w nabożeństwach różańcowych. Audytorium stanowią ludzie wszystkich stanów, przybywający indywidualnie lub w zorganizowanych grupach modlitewnych, często nawet zza granicy. Nierzadko zdarza się, że w kongresie uczestniczy kilkaset osób.

Obok kongresów międzynarodowych, organizowane są kongresy krajowe, przy czym najczęściej zadania tego podejmują się archidiecezje i diecezje, ale bywają także kongresy dekanalne. Zdarzają się, choć bardzo rzadko, Kongresy Różańcowe dzieci. Jednym z takich był kongres, który odbył się w niedzielę, dnia 7 października 2012 roku w szczecińskiej archikatedrze pw. św.Jakuba Apostoła, a w którym uczestniczyło ponad 800 dzieci z ognisk misyjnych i podwórkowych kółek różańcowych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Celem kongresu była modlitwa różańcowa w intencjach misji, w intencjach Polski i naszych rodzin. Hasłem spotkania były słowa Sługi Bożej Pauliny Jaricot „Przybliżyć różaniec rzeszom”. Całość transmitowano na żywo przez rozgłośnię „Radio Maryja” oraz telewizję „Trwam”.

Kongresy Różańcowe najczęściej organizowane są w jednym miejscu, zwykle w metropolii arcybiskupiej lub biskupiej, w znanych Sanktuariach, w miejscach, które zasłynęły ze szczególnych łask, w miejscach upamiętnionych czymś niezwykłym i otoczonych szczególną czcią albo w miejscach odznaczających się jakimś pamiętnym wydarzeniem, jakim są np. w Świnice Warckie, będące miejscem narodzin i Chrztu świętego sekretarki Miłosierdzia Bożego - św.Faustyny. Bywa jednak, że każdy dzień kongresu odbywa się w innej miejscowości.

W sierpniu 2004 roku Prymas Polski ks.kard. Józef Glemp wezwał władze kościelne Archidiecezji Warszawskiej, zgromadzenia zakonne, ruchy kościelne i stowarzyszenia, do przygotowania i przeprowadzenia Kongresu Różańcowego w dniach 1 i 2 października dla całej archidiecezji. ks.Prymas zaproponował, aby kongres odbył się w czterech kościołach: w Niepokalanowie, w Ożarowie, w bazylice św.Krzyża i w świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie. „Świat najbardziej potrzebuje modlitwy, a najpopularniejszą modlitwą jest Różaniec” - tłumaczył w specjalnym liście idee Kongresu.

I tak: w Niepokalanowie, gdzie koncelebrze przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, a wraz z nim liturgię sprawowało 20 kapłanów, którzy przyjechali do Niepokalanowa z całej archidiecezji z grupami pielgrzymów – modlono się w intencji rodzin, „zwłaszcza skłóconych, rozbitych i patologicznych”; w intencji Ojczyzny, dzieci nienarodzonych i wychowawców, a także w intencji rychłego ukończenia budowy świątyni Opatrzności Bożej. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie rozważane były tajemnice bolesne. Zgromadzeni modlili się o to, aby nie popełniano grzechów wiarołomstwa i zdrady, naruszania moralności w ustawach, za tych, którzy zginęli i za tych, którzy doprowadzili innych do śmierci na drogach i po zażyciu narkotyków oraz o uznanie godności śmierci i wartości sakramentu chorych.

Warszawiacy modlili się m.in. za „świat polityków”. - „Przecież ludzie polityki, uwikłani w życie partyjne, zadufani w sobie lub zalęknieni, często zapracowani, stąpający przeważnie po korytarzach moralnego błota, zasługują na szczególną modlitwę” - podkreślił kard. Glemp. W sobotę, 2 października, o godz. 16.00, w bazylice św. Krzyża w Warszawie, intencje modlitwy obejmowały problemy małżeństw, katechizacji, prawdy w mediach, katechumenatu i ekumenicznej jedności Kościoła przez zrozumienie Eucharystii. Kongres zakończył się w murach powstającej obecnie świątyni Świętej Opatrzności Bożej, gdzie modlono się w intencjach polityków, ekonomistów, ludzi kultury i nauki oraz cały świat pracy. W każdej z tych miejscowości odmawiano inną część Różańca.

Także Kongres Różańcowy Archiprezbiteriatu Jarosławskiego, drugiego dnia, czyli w niedzielę, odbywał się w kilku miejscowościach i miał wymiar modlitewny. W trzech sanktuariach maryjnych: w Jodłówce, w Wielkich Oczach i w bazylice Ojców Dominikanów w Jarosławiu, odbyły się uroczyste procesje różańcowe. Odmawiano Różaniec podczas procesji do pięciu ołtarzy, a przy każdym została odśpiewana Ewangelia związana z rozważaną tajemnicą. W procesjach brali udział pielgrzymi z okolicznych miejscowości.

W Archidiecezji Przemyskiej, w październikową sobotę, kongres był rozczłonkowany pomiędzy 6 sanktuariów Maryjnych znajdujących się w poszczególnych archiprezbiteriatach: Przemyskim, Łańcuckim, Jarosławskim, Sanockim, Krośnieńskim i Bieszczadzkim. W niedzielę kongres odbywał się w rodzinnych parafiach, gdzie program i przebieg kongresu pozostawiono do uznania Proboszczów, bądź osób odpowiedzialnych za Róże Różańcowe oraz Grupy Modlitewne kapłanów. Uroczyste zakończenie Kongresu Różańcowego przewidziane było w następną sobotę, w Sanktuarium Matki Bożej w Hyżnem k/Rzeszowa. Było to ogólnodiecezjalne spotkanie z udziałem zaproszonego Gościa ks.bpa Jana Śrutwy, Metropolity Przemyskiego ks.Arcybiskupa Józefa Michalika, Księży biskupów, duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych i wiernych świeckich. Tutaj także kongres zakończył się procesją, czyli „uświęconym tradycją nabożeństwem”, które od dawien dawna odbywało się w pierwszą niedzielę października jako procesja maryjna.

Tematyka Kongresów przybliża słuchaczom bardzo istotne zagadnienia, pozwalające lepiej zrozumieć dzisiejszy świat w odniesieniu do Różańca świętego oraz kontekście wzrastania duchowego. Oto niektóre z wiodących tematów konferencji kongresowych: „Świat potrzebuje modlitwy” (Dęblin), „Zagrożenia duchowe we współczesnym świecie” (Middletown USA), „Z Różańcem do Eucharystii po odrodzenie” (Archidiecezja Warszawska), „Potęga modlitwy różańcowej” (Archiprezbiteriat Jarosławski), „Przybliżyć różaniec rzeszom” (Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska), „Różaniec orężem zbawienia’ (Archidiecezja Przemyska). „Różaniec kontemplacją tajemnicy Jezusa i Jego Matki” (Archiprezbiteriat Jarosławski), „Maryja – żywe Tabernakulum” (Żalno Dekanat Rytelski), „Życie i działalność Pauliny Jaricot” (Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska)... W Middletown „ks. Peter West, w ramach kongresu, omówił założenia i trasę peregrynacji Ikony Częstochowskiej przez świat - „Od Oceanu do Oceanu” - w obronie życia.

Program Kongresów Różańcowych zwykle jest bardzo bogaty. Na pierwszym miejscu stawia się uroczystą Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu i odmawianie Różańca, ale organizuje się także zajęcia w grupach. Podczas kongresu w Archiprezbiteriacie Jarosławskim „wprowadzenie do pracy w grupach przeprowadził diecezjalny duszpasterz Róż Różańcowych ks. Janusz Mierzwa. Następnie uczestnicy kongresu podzielili się na grupy i w różnych kościołach jarosławskich dzielili się swoimi doświadczeniami w modlitwie różańcowej. Pierwsza grupa tematyczna dotyczyła modlitwy odmawianej indywidualnie: co mi pomaga? co przeszkadza w modlitwie? czy przykład innych ludzi jest pociągający? czy można apostołować poprzez Różaniec ? czy pogłębiamy swoją refleksję teologiczną na temat Różańca? Spotkania te miały ciekawy przebieg, gdyż w każdej grupie były osoby z wielu parafii, więc dzielono się bogactwem doświadczenia. Było tak zwłaszcza podczas dzielenia się w drugiej grupie tematów, poruszających aspekt wspólnotowy Różańca: jak modlimy się w parafii, w Róży Różańcowej? czy modlimy się w rodzinie? czy wpływa to na pogłębienie więzi rodzinnych?”(o.Dariusz Kantypowicz OP „Niedziela” edycja przemyska 43/2002).

Podczas Kongresu Różańcowego w parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, duszpasterz przybliżył uczestnikom kongresu inicjatywę modlitwy w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Po konferencji odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Egzorcyzmy Anneliese Michel” (reż.Maciej Bodasiński 2007).

Uczestnicy Archidiecezjalnego Kongresu Różańcowego w Szczecinie, rozmawiali z prowadzącym na temat Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. Na koniec mogli jeszcze w sklepiku misyjnym, zaopatrzyć się w różańce misyjne.

Niejeden kongres uświetniły występy chórów z repertuarem pieśni maryjnych, występy zespołów dziecięcych itp... Najmłodsi uczestnicy dziecięcego Kongresu Różańcowego w Szczecinie, na koniec obejrzeli przedstawienie o Słudze Bożej Paulinie Jaricot przygotowane przez dzieci z parafii chrystusowców pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim.

Owoce kongresów różańcowych pozostawiły trwały, błogosławiony wkład w życie niejednej wspólnoty parafialnej. I Diecezjalny Kongres Żywego Różańca w Diecezji Toruńskiej, a także kongresy dekanalne, zaowocowały podjęciem inicjatywy ,,Wędrującego Różańca” we wszystkich rodzinach tej diecezji. W Dęblinie położono nacisk na ożywienie modlitwy różańcowej, umocnienie członków Żywego Różańca i zachęcenie do wstąpienia w szeregi Kół. W Middletown (USA) Mary E.Brescia RN rozpoczęła organizowanie kongresów różańcowych w hrabstwie Orange, w celu przekazywania katolikom wiedzy na temat ich wiary, tak aby potrafili oddziaływać na kulturę” (http://www.odoceanudooceanu.pl/node/652).

Konferencje, obrady, dyskusje i inne formy zajęć kongresowych, rejestrowane są przez dziennikarzy katolickich i nagłaśniane w mediach. Na miejscu oferuje się bogaty zbiór literatury różańcowej, modlitewników i różańców, zwłaszcza różańców misyjnych.

Wg źródeł:

http://www.zyciezakonne.pl/przyblizyc-rozaniec-rzeszom - kongres-rozancowy-dzieci-w-szczecinie-22338/

http://www.misje.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:kongres-ywego-roaca-czyli-zakochaniu-w-roacu&catid=12:kongresy&Itemid=16

http://ekai.pl/wydarzenia/wydarzenia/x7829/prymas-oglosil-kongres-rozancowy/

http://www.niedziela.pl/artykul/8735/nd/Kongres-Rozancowy-w-Archiprezbiteracie

http://podlasie24.pl/wiadomosci/diec.-siedlecka/kongres-rozancowy-w-deblinie-swiat-potrzebuje-modlitwy-8378.html

http://www.przeczno.pl/zywy-rozaniec-w-diecezji-torunskiej

http://radioglos.pl/index.php/strona-gowna/wiadomoci/wiadomoci-z-regionu/5335-z-roacem-w-rku-kongres-roacowy-w-alnie

http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/16,komunikaty/632,ix-diecezjalny-kongres-rozancowy-w-swinicach-warckich-zaproszenie-