Różaniec

Różaniec nr 02/795 2019
Różaniec luty 2019 rok 
Drodzy Czytelnicy!

Na jednym z blogów internetowych znalazłem takie słowa: „Wolność jest – po prostu. I nikt nie jest w stanie jej nikomu odebrać, tak jak nikt nie odbierze zwycięstwa Chrystusowi i Prawdzie! Wolność jest w nas! Wracajmy do Źródła, a szatan niech wraca do piekła”. Fragment ten przywołał w mojej pamięci wspomnienie katechezy sprzed kilkunastu lat, w czasie której rozmawiałem z uczniami liceum na temat wolności. Wielu z nich myliło pojęcia. Oni chcieli być po prostu niezależni od rodziców, nauczycieli, świata dorosłych. Mieli zamiar robić wszystko po swojemu, ale bez żadnej odpowiedzialności, a więc bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji swoich wyborów. To właśnie w tamtym czasie utarł się zwrot: „wychowanie bezstresowe”.

 

Dzisiaj możemy już mówić o całym pokoleniu ludzi wychowanych „bezstresowo”, mających własne kryterium wolności – wybieram to, co jest dobre dla mnie, nic więcej mnie nie obchodzi; liczę się tylko ja, ważne są wyłącznie moje wybory. I właśnie z tego powodu na łamach naszego miesięcznika podejmujemy temat wolności, przywołując słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Wolność jest w nas”. 

W ubiegłym roku padło wiele pięknych słów o odzyskanej przed 100 laty przez Polskę niepodległości. Także bł. ks. Jerzy powiedział wiele lat temu: „Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz”. A słowa te padły w czasie stanu wojennego i głębokiego PRL-u. Czy dziś jesteśmy rzeczywiście wolni, skoro słuchając nawet wielkich autorytetów naukowych, można mieć wątpliwość, co to właściwie jest PRAWDA? Po czyjej leży stronie? Kto ma na nią monopol? „Być wolnym – mówił bł. ks. Jerzy – to żyć zgodnie ze swym sumieniem”. Dlatego w tym numerze chcemy ukazać współczesne „bożki” wolności, które zamiast kształtować nasze sumienia, ranią i zabijają ich naturalną wrażliwość. 

„Wolność jest w nas” – w Tobie i we mnie. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Trwajmy więc przy Nim. Idźmy za Nim, bo jest Drogą, Prawdą, Życiem, a na pewno nie pobłądzimy na drogach naszej wolności.

 

Prenumerata Miesięcznika "Żywy Różaniec"


Warunki prenumeraty miesięcznika „Różaniec”

Prenumerata regularna

Cena 1 egz. wynosi 6,00 zł. Numer wakacyjny (lipiec-sierpień) kosztuje 8,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty (w obrębie jednego roku kalendarzowego) to 62,00 zł.

 

Prenumerata roczna

Prenumerata półroczna

Prenumerata kwartalna

62,00

I półrocze – 34,50 zł

I, II, IV – 18,00 zł

 

II półrocze – 30,50 zł

III – 14,00 zł

Miesięcznik jest dostępny także w wersji elektronicznej (e-wydanie). Więcej informacji na stronie: www.rozaniec.eu w zakładce e-Różaniec.

 

Prenumerata zagraniczna

Europa: Cena jednego egz. wynosi 18,00 zł

Koszt rocznej prenumeraty wynosi 180,00 zł.

Pozostałe kontynenty: Cena jednego egz. wynosi 21,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 210,00. Równowartość tej kwoty można wpłacać w obcych walutach na podane numery kont.