Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w krzeszowskiej bazylice, konferencje w Sali Rycerskiej klasztoru sióstr benedyktynek, posiłki w sali restauracyjnej Punktu Obsługi Pielgrzyma – tak wyglądały rekolekcje dla członków Żywego Różańca, jakie zorganizował w dniach 21-23 kwietnia w Krzeszowie moderator diecezjalny ks. prałat Marian Kopko.

Do tego świadomość, że stąpamy po miejscach otoczonych modlitwą od stuleci, że stąd cystersi przez wieki prowadzili ewangelizację przynajmniej połowy Dolnego Śląska. A wszystko to pod opiekuńczym wejrzeniem Pani Krzeszowskiej, Matki Bożej Łaskawej.Konferencje wygłosił ks. Bogdan Michalski, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji legnickiej, gdyż temat rekolekcji brzmiał: „Misja Żywego Różańca”. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z duchowością Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca. Ukazane zostały warunki działalności Kościoła katolickiego we Francji w okresie rewolucji i atmosfera ożywienia religijnego, w czasie którego doszło do powołania Żywego Różańca w roku 1826. Porównanie idei, jakimi kierowała się Paulina Jaricot z obecnym statutem Żywego Różańca pozwoliło wydobyć różnice w działalności dawniej i dzisiaj. W ten sposób łatwo było uchwycić konieczne kierunki, w jakich powinien rozwijać się dzisiaj Żywy Różaniec. Prelegent akcentował konieczność tworzenia wspólnoty, która stanie się ewangelizacyjna i szkołą modlitwy dla wszystkich parafian. Konferencja o imieniu Jezus kończyła rekolekcje i była zapowiedzią następnych, które będą o pogłębionej modlitwie różańcowej. Na kwietniowe rekolekcje przyjechały osoby ze Zgorzelca, Lubania, Jeleniej Góry, Legnicy i Bielawy. Nie zabrakło też członków Żywego Różańca z samego Krzeszowa.

Dziękujemy Bogu, że pozwolił nam spotkać siępod opieką Maryi i rozpocząć w ten sposób formację, która w pierwszym rzędzie obliczona jest na aktywizację zelatorów, aby poprzez nich cały Żywy Różaniec w naszej diecezji zaczął realizować swoją własną misję w Kościele.

Galeria zdjęć

ks. dr Bogdan Michalski

Delegat Biskupa Legnickiego ds. Misji w diecezji legnickiej