DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

Trudno opisać nasze osobiste i narodowe doświadczenie bez Różańca – mówił ks. bp Zbigniew Zieliński do uczestników VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca, która odbyła się w sobotę 2 czerwca 2018 roku do Częstochowy.

Czytaj więcej...

 1-2 czerwca

Drodzy Kapłani i Moderatorki ŻR!

 

Już za kilka dni spotkamy się u naszej mamy i Królowej na Jasnej Górze na naszej VI już Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca. Cieszę się na to spotkanie. I w związku z nim kilka kwestii:

Czytaj więcej...

Życzenia nadesłane z Papieskich Dzieł Misyjnych:

Czytaj więcej...

 

Niedziela, 20 maja 2018 roku
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Dz 2, 1-11; Ps 104; Ga 5, 16-25; J 15, 26-27; 16, 12-15

„Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną
od początku”. 

Świadectwo daje Duch, dają je też uczniowie. Duch i uczniowie uzupełniają się. Jeżeli ktoś może wystąpić przeciwko nim, to na pewno nie Duch, choć oni mogą zaprzeczyć Duchowi; wtedy ich świadectwo jest nieprawdziwe, bo sprzeciwia się Parakletowi. 

o. Krzysztof Gzella OSB 
 
„Różaniec”
„Różaniec”
Dzięki Duchowi Świętemu życie swoje i innych będziemy odczytywać „między wierszami”, czyli w Bożej perspektywie.


O dary i owoce Ducha Świętego w naszym życiu
Zesłanie Ducha Świętego
Tak jak nasza nadzieja nie ogranicza się do tego świata, tak też nie dotyczy tylko życia przyszłego. Wszyscy, którzy narodzili się z wody chrztu, narodzili się także z Ducha. Duch Święty pozwala nam zasmakować przyszłego życia. Już przecież otrzymaliśmy pierwsze dary Ducha. I nieustannie, jak mówi św. Paweł, „rodzimy się” do nowego życia, coraz bardziej upodabniając się do Chrystusa.
o. Jan P. Strumiłowski OCist
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Czytaj więcej...