DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

Życzenia nadesłane z Papieskich Dzieł Misyjnych:

Czytaj więcej...

 

Niedziela, 20 maja 2018 roku
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Dz 2, 1-11; Ps 104; Ga 5, 16-25; J 15, 26-27; 16, 12-15

„Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną
od początku”. 

Świadectwo daje Duch, dają je też uczniowie. Duch i uczniowie uzupełniają się. Jeżeli ktoś może wystąpić przeciwko nim, to na pewno nie Duch, choć oni mogą zaprzeczyć Duchowi; wtedy ich świadectwo jest nieprawdziwe, bo sprzeciwia się Parakletowi. 

o. Krzysztof Gzella OSB 
 
„Różaniec”
„Różaniec”
Dzięki Duchowi Świętemu życie swoje i innych będziemy odczytywać „między wierszami”, czyli w Bożej perspektywie.


O dary i owoce Ducha Świętego w naszym życiu
Zesłanie Ducha Świętego
Tak jak nasza nadzieja nie ogranicza się do tego świata, tak też nie dotyczy tylko życia przyszłego. Wszyscy, którzy narodzili się z wody chrztu, narodzili się także z Ducha. Duch Święty pozwala nam zasmakować przyszłego życia. Już przecież otrzymaliśmy pierwsze dary Ducha. I nieustannie, jak mówi św. Paweł, „rodzimy się” do nowego życia, coraz bardziej upodabniając się do Chrystusa.
o. Jan P. Strumiłowski OCist
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Czytaj więcej...

Nie jesteśmy bezbronni. Mamy wiele narzędzi, by przeciwstawiać się cywilizacji śmierci. Dzięki nim możemy być wręcz pewni zwycięstwa. „Mamy Boga, Maryję, serce, sumienie, oczy, różaniec, Komunię świętą, dobre słowa, modlitwę”.

Wezwanie św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji życia w naszych czasach jest wciąż aktualne, wręcz naglące. Przykłady, które przytaczamy na łamach listopadowego numeru, są bardzo wymowne i niestety jednoznaczne. Weźmy choćby sprawę Charliego Garda, na którego leczenie nie zgodzili się lekarze (!) z londyńskiego szpitala, a wsparł ich sąd. Roczny chłopczyk z poważną chorobą genetyczną, mimo starań rodziców, niektórych lekarzy i znacznej części społeczeństwa, ostatecznie został odłączony od aparatury podtrzymującej życie.

Czytaj więcej...