DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

Życzenia nadesłane z Papieskich Dzieł Misyjnych:

Czytaj więcej...

 

Piąta niedziela Wielkiego Postu,
18 marca 2018
Jr 31, 31-34; Ps 51; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33
„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”.
Bardzo dziś cenimy życie na tym świecie, często chyba nawet
je przeceniamy. Ważne jest, by tu dobrze i godnie żyć, jednak za jaką cenę? Czy ta chwila tutaj jest warta wieczności? Każdy dom, ojczyzna mała czy duża to wielkie skarby, ale czy nasza ojczyzna niebieska, dom Ojca, nie jest ważniejsza?
ks. Mateusz Podkówka
 
„Różaniec”
„Różaniec”
O figurce Matki Bożej wyrzeźbionej przez Jose mieszkańcy Paragwaju mówią nie inaczej jak Dziewica 
od Cudów z Caacupé. Bardzo ciekawa jest symbolika przedstawienia Matki Jezusa...
J


O łaskę dobrej spowiedzi dla penitentów i światło Ducha Świętego dla spowiedników
Dźwiganie krzyża
Szymon, choć przymuszony, bierze krzyż i towarzyszy Zbawcy. Tak bardzo Bóg potrzebuje dziś pomocników, którzy żyjąc z Nim w komunii, zawalczą o życie bezbronnych i pomogą, służąc Bogu, każdemu bliźniemu! Chodzi o otwarte serce 
dla bliskich, a także podanie ręki dalekim oraz nieznajomym. Przepraszam Cię, Panie, 
za obojętność wobec ludzi!
ks. Mateusz Gawarski
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Czytaj więcej...

Nie jesteśmy bezbronni. Mamy wiele narzędzi, by przeciwstawiać się cywilizacji śmierci. Dzięki nim możemy być wręcz pewni zwycięstwa. „Mamy Boga, Maryję, serce, sumienie, oczy, różaniec, Komunię świętą, dobre słowa, modlitwę”.

Wezwanie św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji życia w naszych czasach jest wciąż aktualne, wręcz naglące. Przykłady, które przytaczamy na łamach listopadowego numeru, są bardzo wymowne i niestety jednoznaczne. Weźmy choćby sprawę Charliego Garda, na którego leczenie nie zgodzili się lekarze (!) z londyńskiego szpitala, a wsparł ich sąd. Roczny chłopczyk z poważną chorobą genetyczną, mimo starań rodziców, niektórych lekarzy i znacznej części społeczeństwa, ostatecznie został odłączony od aparatury podtrzymującej życie.

Czytaj więcej...