DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

 

Trzecia niedziela Adwentu, 
17 grudnia
Iz 61, 1-2a. 10-11; psalm z: Łk 1; 1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8. 19-28
Takie jest świadectwo Jana.
Tylko odkrywając tożsamość Jezusa Chrystusa, możemy odkrywać swoją własną. Bez Chrystusa człowiek nie potrafi ani zrozumieć,
ani zdefiniować, kim jest. Bez Chrystusa nie będziemy potrafili odpowiedzieć dogłębnie na pytanie: Za kogo się uważasz?
Jan Chrzciciel więcej mówi o Jezusie Chrystusie niż o sobie,
a jeśli już o sobie, to w ścisłej relacji do Mistrza. Odkrycie Jezusa Chrystusa jako Pana, a siebie jako sługi otwiera skarbnicę łask. Tylko sługa miał przywilej wchodzenia do osobistej komnaty swego pana. Takie jest świadectwo. 
ks. Robert Grzybowski
Zapraszamy do pielgrzymowania 
z miesięcznikiem "Różaniec". Szczegóły 
w załączniku i na www.rozaniec.eu
 
„Różaniec”
„Różaniec”
Pamiętam dziecinną choinkę
z pierwszych lat wojny. Ojciec mój lepił łańcuchy i gwiazdki
i w ocalałe kolorowe papierki zawijał kawałki drewienek, które udawały cukierki...
Rozmowa z Ernestem Bryllem.


Za spowiedników i prowadzących rekolekcje adwentowe
II. Biczowanie Pana Jezusa
Biczowali Jezusa – Syna Bożego bez grzechu. A On to wszystko przyjmował 
w milczeniu. Za nas. Widzimy, za jaką cenę zostaliśmy odkupieni. Czy zawsze o tym pamiętamy? Czy stać nas na taką miłość, jakiej uczy nas Jezus – taką, która godzi się
na ból i cierpienie w imię dobra? Módlmy się o to, by Boża miłość ogarnęła nasze życie
i dodawała nam sił, zwłaszcza w cierpieniu.
Joanna Szpak
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Nie jesteśmy bezbronni. Mamy wiele narzędzi, by przeciwstawiać się cywilizacji śmierci. Dzięki nim możemy być wręcz pewni zwycięstwa. „Mamy Boga, Maryję, serce, sumienie, oczy, różaniec, Komunię świętą, dobre słowa, modlitwę”.

Wezwanie św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji życia w naszych czasach jest wciąż aktualne, wręcz naglące. Przykłady, które przytaczamy na łamach listopadowego numeru, są bardzo wymowne i niestety jednoznaczne. Weźmy choćby sprawę Charliego Garda, na którego leczenie nie zgodzili się lekarze (!) z londyńskiego szpitala, a wsparł ich sąd. Roczny chłopczyk z poważną chorobą genetyczną, mimo starań rodziców, niektórych lekarzy i znacznej części społeczeństwa, ostatecznie został odłączony od aparatury podtrzymującej życie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w krzeszowskiej bazylice, konferencje w Sali Rycerskiej klasztoru sióstr benedyktynek, posiłki w sali restauracyjnej Punktu Obsługi Pielgrzyma – tak wyglądały rekolekcje dla członków Żywego Różańca, jakie zorganizował w dniach 21-23 kwietnia w Krzeszowie moderator diecezjalny ks. prałat Marian Kopko.

Czytaj więcej...