Od 30 listopada w naszej Parafii rozpoczęły się Roraty – Msze Święte podczas których razem z Maryją oczekujemy na przyjście Pana Jezusa.

W tym roku podczas Rorat sięgamy do korzeni naszej wiary, dziękując za 1050 rocznicę chrztu Polski. Razem z dziećmi poznajemy świętych, którzy stali u początków wiary w naszej Ojczyźnie. Dzięki im ziarno wiary rozrosło się i stało się wielkim drzewem…

W to dziękczynienie wpisuje się również Rok Miłosierdzia, który zainauguruje Papież Franciszek 8 grudnia w Rzymie… Również nasza Bazylika stanie się Kościołem Jubileuszowym, gdzie będzie można doświadczyć Bożego Miłosierdzia… 

Zapraszamy Wszystkich: Dzieci, Młodzież i Dorosłych do udziału w Roratach… od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

W imieniu wiernych Rzymsko-katolickiej parafii Matki Bożej Fatmiskiej w Dubrownie diecezji Witebskiej na Białorusi składam na ręce Czcigodnego Księdza Prałata dla wiernych parafii oraz pielgrzymom i turystom Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie ogromne podziękowanie za złożone ofiary pieniężne w niedzielę 26 lipca 2015 roku w wysokości 8000 zł na potrzeby budowy nowego kościoła w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dubrownie na Białorusi.

Czytaj więcej...

Nowi Ministranci otrzymali Błogosławieństwo do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym!

W niedzielę 21 czerwca na Mszy Św. o godz. 10.00 do grona Ministrantów zostało włączonych 11 kandydatów, którzy przez miniony rok przygotowywali się do tej zaszczytnej służby przy Ołtarzu. Eucharystii przewodniczył Ks. Mateusz Rycek - Wikariusz naszego Sanktuarium i jednocześnie Referent ds. Liturgii w Dekanacie Kamienna Góra - Wschód.

Czytaj więcej...

 W Uroczystość Matki Bożej Łaskawej 2 czerwca 2015 roku Młodzież naszej Parafii Przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania.
W tej ważnej chwili towarzyszyli im Rodzice, Chrzestni oraz Świadkowie a także Dzieci pierwszokomunijne, które przeżywają biały tydzień.
Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Biskup Marek Mendyk oraz licznie zgromadzeni kapłani naszego dekanatu.
Gratulujemy Młodzieży tego bardzo ważnego wydarzenia w ich życiu i życzymy aby dary Ducha Świętego, które otrzymali pomagały im na co dzień w dawaniu świadectwa swojej wiary!

Sakrament Bierzmowania z naszej Parafii przyjęli:

Czytaj więcej...

Uczniowie naszej szkoły przed dzień kolejnej rocznicy koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej przez Św. Jana Pawła II wzięli udział w XI Rajdzie Papieskim na Górę Św. Anny w Krzeszowie.
Ze śpiewem na ustach o godz. 8.00 rano wyruszyliśmy z pod naszej szkoły w drogę na Górę Św. Anny. W czasie drogi modliliśmy się Godzinkami ku czci NMP oraz odmówiliśmy cząstkę różańca.

Czytaj więcej...

W niedzielę 31 maja 2015 w naszej Parafii przeżywaliśmy dzień Pierwszej Komunii Św.
Gratulujemy Rodzicom i Dzieciom, które tego dnia po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swoich serc
i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień życia.

A oto bohaterowie tegorocznej Komunii Św.:


Czytaj więcej...

Ósmy kwietnia 2015 roku grupa 52 śmiałków, na czele z Ks. Mateuszem wyruszyła na pielgrzymi szlak, wędrując od Matki Bożej Łaskawej aż do Wiecznego Miasta - Rzymu. Pokonali w sumie około 3000 kilometrów, chociaż droga nie była łatwa, to wszyscy dotrwali do jej końca.

Wszystko zaczęło się od wspólnej Mszy Św. w Krzeszowskiej Bazylice. Po której z plecakami pełnymi jedzenia, wyruszyli w drogę mając przed sobą około 1500 kilometrów, pomimo tego z uśmiechami na ustach kroczyli główną aleją placu kościelnego aby wsiąść do autobusu i ruszyć prosto przed siebie, zmierzając ku Rzymowi.

Czytaj więcej...

1. Papież o miłosierdziu Boga

2. Papież do Ormian

3. Św. Grzegorz z Nareku Doktorem Kościoła

Papież o miłosierdziu Boga

O miłosierdziu Boga, który w zmartwychwstałym Jezusie daje siebie, aby pokonać nasze niedowiarstwo mówił dziś Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli. Franciszek pozdrowił także wiernych Kościołów wschodnich obchodzących dziś Wielkanoc a także Ormian, z którymi modlił się w setną rocznicę męczeństwa ich przodków.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś jest ósmy dzień po Wielkanocy, a Ewangelia Jana dokumentuje nam ukazania się zmartwychwstałego Jezusa apostołom zgromadzonym w Wieczerniku: najpierw wieczorem w dniu Paschy, gdy Tomasz był nieobecny i następnie osiem dni później, gdy Tomasz był obecny. Za pierwszym razem, Pan ukazał uczniom rany swego ciała, uczynił znak tchnienia na nich i powiedział: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20,21). Przekazał im swoją misję, z mocą Ducha Świętego.

Czytaj więcej...

O godz. 17.00 w Bazylice uczestniczyliśmy
w Liturgii Męki Pańskiej.

Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy Krzyża. Stajemy tak od początku narodzin Kościoła.
I dlatego stajemy z doświadczeniem wielu świadków Krzyża. Z doświadczeniem cierpienia… umierania… Przychodzimy dzisiaj i stajemy pod tym Krzyżem z naszymi osobistymi doświadczeniami. Chcemy dzisiaj przylgnąć do Krzyża, ucałować znak naszego zbawienia... aby zaczerpnąć sił do codziennego życia...

Czytaj więcej...