W dniu 20 lipca 2016 r. miało miejsce o godz. 10 poświęcenie odnowionego słupa św. Anny. Budowla, znajdująca się nieopodal górskiego kościoła pod wezwaniem matki Najświętszej Panny Maryi i babci Chrystusa, została nie tylko gruntownie wyremontowana, ale również wyposażona w reprodukcje obrazów 5 radości św. Anny z bliźniaczej kaplicy w Starych Bogaczowicach, których  autorem był Franz Heigel w 1736 r.

 

Zamysł odnowienia słupów św. Anny narodził się w Stowarzyszeniu optymistów krzeszowskich. Inicjatorem i koordynatorem remontu był krzeszowski sołtys p. Kazimierz Ogorzałek. W trakcie przemówienia podziękował przedstawicielom gminy Kamienna Góra i Nadleśnictwu za wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Do podziękowań dołączył się ks. prałat Marian Kopko mówiąc: ,,Odrestaurowanie tej kapliczki było możliwe dzięki pomysłowi pana sołtysa i stowarzyszenia optymistów krzeszowskich. Jestem wam bardzo wdzięczny, bo to dzieło zostanie dla potomnych. Moim marzeniem jest, ażeby udało się kiedyś odrestaurować dwa pozostałe słupy”. Poświęcenie słupowej kaplicy było częścią przygotowań do niedzielnego odpustu św. Anny.

Z ikonografią kaplic św. Anny związane były przedstawienia jej 5 radości. Krzeszowskie słupy wzniósł opat Dominik Geyer na pocz. XVIII w.:

1. Św. Anna otrzymuje wiadomość, że zostanie matką Maryi (obok Gminnego Ośrodka Kultury)

2. Wcielenie Maryi (nie istnieje)

3. Narodziny Maryi (nie istnieje - obok mostu na ul. św. Jana Nepomucena)

4. Ofiarowanie Maryi w świątyni (na wzgórzu, obok wiaty norweskiej)

5. Ponowne widzenie św. Anny z Maryją w niebie (obok kościoła p.w. św. Anny).

 

K.M.