Nowi Ministranci otrzymali Błogosławieństwo do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym!

W niedzielę 21 czerwca na Mszy Św. o godz. 10.00 do grona Ministrantów zostało włączonych 11 kandydatów, którzy przez miniony rok przygotowywali się do tej zaszczytnej służby przy Ołtarzu. Eucharystii przewodniczył Ks. Mateusz Rycek - Wikariusz naszego Sanktuarium i jednocześnie Referent ds. Liturgii w Dekanacie Kamienna Góra - Wschód.

W homilii Ks. Mateusz przypomniał kandydatom, że przyjmując funkcję ministranta stajecie się szczególnymi pomocnikami kapłana, któremu będziecie pomagać przy sprawowaniu Mszy Świętej jak i podczas innych nabożeństw. Jako Ministranci będziecie w imieniu wszystkichprzynosić do ołtarza dary, które będą ofiarowywane Bogu
i staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Będziecie także nosili ZNAKI,które dla liturgii są niezbędne: Krzyż,Świece,Kadzidłoprzez nie będziecie wskazywać innym,że nasza modlitwa ma być piękna i ma nas przybliżać do Boga. I wreszcie sami Drodzy kandydaci macie być dla innych ZNAKIEM, że jesteście blisko Chrystusa, którego chcecie naśladować i swoim dobrym postępowaniem to potwierdzać....

Oto Nowi Ministranci Bazyliki Krzeszowskiej:

1. Dominik Grzyb

2. Michał Kuczyński

3. Dawid Lewandowski

4. Jakub Michalik

5. Marcel Michalik

6. Adrian Mika

7. Jakub Ogorzałek

8. Mikołaj Ogórek

9. Jakub Powązka

10. Dawid Tomaszewski

11. Stanisław Wondołowski