DRODZY PRZYJACIELE KRZESZOWSKIEGO SANKTUARIUM

CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Czym jest adoracja?

Jest naszym uwielbieniem Boga w modlitwie. Jest trwaniem przed Obliczem Boga, stanięciem w pokorze i ciszy przed Jezusem. Adoracja jest budowaniem naszej więzi z Bogiem, kontemplowaniem Jego obecności w świecie, zadziwieniem się tą obecnością. Adoracja może stać się jednym z najbardziej owocnych momentów dla naszego duchowego życia. Wszyscy jesteśmy do niej zdolni.

 

Co robić w czasie Adoracji?

Mówiąc najkrócej: po prostu być przy Jezusie. Można klęczeć lub siedzieć przed Najświętszym Sakramentem i wpatrywać się weń, szukać Boga wsłuchując się w ciszę. Niekiedy taka indywidualna adoracja w ciszy stanowi trudność dla współczesnego człowieka, przywykłego do ciągłej aktywności. Pomocą może być wtedy odmawianie tradycyjnych modlitw albo czytanie i rozważanie Pisma Świętego - to uciszy nasze myśli, przyniesie pokój wewnętrzny ułatwiając nam spotkanie z Panem Jezusem. Warto jednak w pewnej chwili zamilknąć całkiem – nawet w naszym wnętrzu - by móc Go usłyszeć! Można też adorować całkiem inaczej: wspólnym śpiewem, wspólną modlitwą...

Gdy brak nam czasu na modlitwę, doświadczenie Boga zamiera w naszym życiu.  Na wiele istotnych spraw nie umiemy znaleźć czasu właśnie dlatego, że nie mamy go na spotkanie z naszym Stwórcą. Regularna dłuższa i głęboka modlitwa jest wyrazem naszej miłości do Niego. Ten czas porządkuje nasze życie i pozwala na nie spojrzeć z Bożej perspektywy. Adoracja to chwila wewnętrznej ciszy, w której możemy zostawić swoje rozbicie, duchowy nieład i po prostu trwać przed Bogiem.

Adoracja to nie jest czas zmarnowany. To jest czas łaski i budowania.

ZAPRASZAMY w  I-PIĄTEK MIESIĄCA NA CAŁONOCNĄ ADORACJĘ  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

po  Mszy Świętej wieczornej 6 lutego 2015 roku  do  godz. 7.00  w sobotę  7 lutego w Bazylice  Krzeszowskiej  

Jezus czeka na Ciebie !!!