Do wszystkich mieszkańców Krzeszowa i okolicznych miejscowości.

Zarządca Cmentarza Parafialnego tj. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, informuje, że na podstawie art. 7. ust. 2 Ustawy z dnia 13.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 1972 r. nr 47 poz. 298/ prowadzi szczegółową inwentaryzację wszystkich grobów, które mogą być użyte do chowania zmarłych po upływie 20 lat od pierwszego pochowania.

W celu uporządkowania ewidencji wszystkich grobów i zapobieżenia ponownemu użyciu grobu oraz wprowadzenia określonych prawem, zasad administrowania cmentarzem, prosimy właścicieli wszystkich grobów o przekazanie informacji do Obsługi Pielgrzyma w Krzeszowie do dnia 30 listopada 2014 roku.  Po tym okresie, brak informacji na temat grobów, będzie uważany, że groby te nie mają właścicieli.

 Biuro Obsługi Pielgrzyma w Krzeszowie czynne jest każdego dnia od godz. 9.oo do 15.oo. 

Telefon: + 48 75 742 32 79
Informujemy, że wszelkie prace budowlane na cmentarzu w Krzeszowie i Krzeszówku (urządzanie nagrobków, remonty nagrobków, ekshumacja) winny być zgłoszone do Administratora Cmentarza przez pośrednictwo pana Mariana Zająca, który w imieniu Parafii zarządza i pilnuje porządku na  Cmentarzu Parafialnym.