14 września 2014

Jak mówił brat Albert: „Bądź dobry jak chleb, bądź jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodnym” A ja bym jeszcze dodał, że ten chleb powszedni, który trzymasz w dłoniach otrzymałeś dzięki łasce Boga. I cokolwiek byś mówił czy myślał o swojej pracy o­n nie do końca jest twoją własnością i dlatego bądź dobry dla innych jak ten chleb, który trzymasz w rękach. 

Kochani rolnicy – ludzie ciężkiej, ale pięknej pracy – tak jak wy dziękujecie dziś Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak ja dziękuję wam za waszą pracę w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z owoców waszej pracy. I przepraszam was w imieniu tych, którzy nie potrafią lub nie chcą uszanować waszego trudu. Ale proszę też was o to abyście szanowali wzajemnie swoje owoce pracy a przede wszystkich siebie i pracę innych ludzi. I abyście tak wychowywali wasze młode pokolenie, o którym Ojciec święty mówi, że jest przyszłością i nadzieją świata i Kościoła. Szczęść wam Boże w dalszej pracy i Bóg zapłać za tegoroczny chleb i za wszystko!

z homilii Ks. Mateusza Rycka