W dniu śmierci Pierwszego Biskupa Legnickiego ks. Biskupa Tadeusza Rybaka o godz. 15.00 w kościołach diecezji legnickiej na prośbę biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego wybiły dzwony. W tej godzinie wierni zgromadzeni w krzeszowskiej bazylice odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Litanię za zmarłego biskupa Tadeusza.

Odśpiewano też modlitwę „Anioł Pański”. W najbliższy piątek o godz. 16.30 w naszym diecezjalnym sanktuarium będziemy modlić się również na Drodze Krzyżowej za zmarłego Pierwszego Biskupa Legnickiego. Natomiast w sobotę pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mariana Kopko – proboszcza parafii i kustosza sanktuarium wybiera się na uroczystości pogrzebowe bpa Tadeusza do legnickiej katedry grupa parafian. Nasze sanktuarium tak wiele zawdzięcza posłudze ks. biskupa Tadeusza Rybaka, który przez lata szczególną troską otaczał to diecezjalne miejsce modlitwy. Zachęcamy wszystkich parafian i pielgrzymów do modlitwy za zmarłego księdza biskupa i prosimy, by wstawiennictwo Łaskawej Pani z Krzeszowa, której zawierzył swoje biskupie posługiwanie, wyjednało śp. biskupowi Tadeuszowi Rybakowi życie wieczne z Bogiem w niebie.

Dobry Jezu, a nasz Panie,

daj Mu wieczne spoczywanie. Amen.