Przypuszczalnie pierwszą kaplicę poświęconą św. Annie wzniósł opat Franciszek Büthner w 1517 r.. Pierwsza pewna wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1522 r., kiedy to wspomniany opat ufundował dla tej świątyni dzwon. Źródło podkreśla niewielki rozmiar świątyni i fakt, że była to już wtedy budowla istniejąca, więc niekoniecznie wzniesiona przez opata Franciszka. Opat Bernard Rosa w 1686 r. wzniósł nową, obszerną świątynie, którą znacząco rozbudował jego następca, opat Dominik Geyer w latach 1721 - 1722. Do tej budowli przeniesiono wyposażenie z czasów opata Rosy. W 1884 r. pożar strawił górski kościół, który szybko odbudowano w uproszczonej formie, choć rozważano przebudowę w stylu neogotyckim. Po II wojnie światowej popadłszy w ruinę, został rekonsekrowany w 2011 r.

 K.M