• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

Regulamin akcji:

- akcja trwa od 11 lipca 2016 do 31 grudnia 2017 z możliwością przedłużenia
- każdy kto w tym czasie odda krew (krew pełna, osocze, płytki) w ramach RCKiK w Wałbrzychu i Wrocławiu (również krwiobusy) otrzyma kupon na bezpłatne zwiedzenie „trasy rozszerzonej” w Krzeszowskim Opactwie
- za każde jednorazowe oddanie krwi HDK otrzymuje jeden jednoosobowy kupon
- kupon można wykorzystać do 30 kwietnia 2018 roku
- kuponu nie można sprzedawać
- kupon jest ważny tylko z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi
- każdy kupon powinien odpowiadać jednemu potwierdzeniu oddania krwi w legitymacji HDK w okresie od 11.07.2016 do 31.12.2017
- kupon można zrealizować w biurze Obsługi Pielgrzyma – pl. Jana Pawła II 3, 58-405 Krzeszów

- kupon na trasę rozszerzoną można zrealizować w każdą sobotę i niedzielę w określonym wyżej terminie
- w ciągu tygodnia kupon można wykorzystać na „trasę podstawową”
- HDK, który w okresie od 11.07.2016 do 31.12.2017 zbierze kilka kuponów, może je wykorzystać wraz rodziną lub znajomymi
- korzystający z kuponu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu akcji oraz regulaminu sanktuarium w Krzeszowie.

Słownik:

RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

HDK - Honorowy Dawca Krwi

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"