• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

11 maja 2013

Główne sanktuarium Maryjne Diecezji Legnickiej w Krzeszowie, było dziś miejscem wspólnej modlitwy katolików z Niemiec, z diecezji Görlitz, oraz Polaków, mieszkańców przygranicznych dekanatów diecezji legnickiej. Główne intencje modlitw: to prośba o dalsze pogłębianie więzów przyjaźni między dwoma sąsiadującymi narodami, a szczególnie między katolikami; modlitwa za pasterzy diecezji, oraz w trwającym Roku Wiary o jej pogłębienie w życiu każdego katolika.

 

Diecezjalnej pielgrzymce z Görlitz, przewodniczył jej biskup diecezjalny Wolfgang Ipolt, wraz z prawie 20 osobowym gronem duchowieństwa i 500 pielgrzymami. Ze strony polskiej, przewidziany był udział biskupa legnickiego Stefana Cichego, ale stało się to niemożliwe z racji przedłużenia jego pobytu w szpitalu. Reprezentantem biskupa diecezji legnickiej był więc ks. dr Leopold Rzodkiewicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego. On też przedłożył pielgrzymom przygotowany na to spotkanie tekst katechezy i homilię. Ze strony polskiej, w pielgrzymce uczestniczyło ponad 10 prezbiterów z gronem ponad 200 pielgrzymów.

Na program pielgrzymki złożyły się: okolicznościowa katecheza – dla pielgrzymów z Polski głoszona w Bazylice przez ks. dr Alfreda Hoffmana (Wikariusz Generalny z Görlitz); dla pielgrzymów z Niemiec głoszona w kościele św. Józefa przez ks. dr Leopolda Rzodkiewicza (Rektor legnickiego WSD); po przerwie przygotowanie do Mszy św., podczas którego przedstawiono historię Krzeszowa dla pielgrzymów z Niemiec; Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Görlitz Wolfganga Ipolta z homilią przygotowaną przez biskupa legnickiego Stefana Cichego; po Eucharystii był czas na poczęstunek dla pielgrzymów, a następnie koncert chóru Laetare z Kamiennej Góry i nabożeństwo maryjne w Bazylice.

Msza św. sprawowana była w języku łacińskim, ze śpiewami, liturgią słowa w języku niemieckim i polskim. Także oprawa liturgiczna była przygotowana przez przedstawicieli obu narodów.

W homilii, Biskup Stefan Cichy nawiązując do przeżywanego Roku Wiary, skierował do pielgrzymów m.in. następujące słowa: „Przypominamy sobie dzisiaj, że wiarę mamy potwierdzać życiem. W kolekcie mszalnej usłyszeliśmy prośbę do Pana, aby­śmy zawsze żyli w szczerej miłości i byli w świecie głosicielami oraz świadkami Jego Ewangelii. Z kolei autor Listu do Hebrajczyków mówi: Zachęcajmy się do miłości i do dobrych czy­nów. Aby to wszystko wypełnić trzeba nam Bożej pomocy. Tej pomocy udziela nam Pan, przez swoją Matkę Maryję. Ona jest naszym przykładem i naszą Orędowniczką. Przychodzimy więc do Maryi, Matki Jezusowej i naszej. Św. Elżbieta powiedziała do Niej: „błogosławionaś, któraś uwierzyła". Maryja jest dla nas przykładem wiary i życia z wiary. Ona wyrażała swoją wiarę w modlitwie - pomyślmy o Jej Magnificat, i w czynach miłości - pomyślmy o pomocy Jej krewnej, św. Elżbiecie i o Jej postawie w Kanie Galilejskiej. Jak Maryja stała pod Krzyżem Syna, tak niech stoi także przy nas stojących przy ołtarzu Jej Syna i wyprasza nam głęboką wiarę, niech uczy nas pokładać Nadzieję w Bogu i kochać jak Ona Boga w ludziach.”

Bardzo się cieszę, że możemy dziś razem przeżywać tę uroczystość, wspólnej modlitwy katolików z Niemiec i z Polski. Podczas tej Mszy św. budowaliśmy także modlitewny most z biskupem Stefanem, który w tym czasie przebywa w szpitalu – mówił o pielgrzymce biskup Görlitz - Modliliśmy się w różnych językach, ale jak widzimy to się udaje. Jeżeli nawet wszystkiego nie rozumiemy, mamy wspólny język. Jest nim nasza wiara. Cieszę się, że takie spotkanie było możliwe, że mogliśmy wiarę dzielić między sobą jak chleb.

Pomysł takiej pielgrzymki narodził się podczas jednego ze spotkań księży biskupów z obu diecezji,  jesienią ubiegłego roku. Podczas rozmowy, doszli do wniosku, że skoro przeżywamy Rok Wiary, to warto by było przeżyć go wspólnie, jako katolicy obu sąsiadujących ze sobą narodów i zarazem diecezji. Biskup legnicki, zaproponował jako miejsce spotkania Krzeszów. Stąd ze strony niemieckiej na pielgrzymkę przybyli delegaci wszystkich dekanatów, a ze strony polskiej przedstawiciele dekanatów: Bogatynia, Zgorzelec, Węgliniec, Bolesławiec Wschód i Zachód, oraz  Lubań – powiedział nam ks. dr Bogusław Wolański, dyrektor wydziału duszpasterskiego legnickiej kurii, który wraz z Barbarą Köhler - dyrektor wydziału duszpasterskiego z Görlitz, byli odpowiedzialni za organizację pielgrzymki. .

Jest to kolejna ze wspólnych inicjatyw katolików sąsiadujących diecezji z Niemiec i Polski, do których należą m.in. polsko-niemiecka procesja Bożego Ciała, wspólne nabożeństwa drogi krzyżowej, czy też udział w uroczystościach parafii przygranicznych.

ks. Piotr Nowosielski

 

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"