• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

15 sierpnia 2012

Zanim uczestniczyć będziemy w sumie odpustowej, przejdziemy w uroczystej procesji niosąc Cudowną Ikonę MB Łaskawej. O godz. 1100 rozpoczynamy od Pałacu Piłata i zmierzamy w kierunku bazyliki aby śpiewem i modlitwą dać świadectwo naszej wiary.

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"