• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

28 lutego 2012

Konferencja prasowa - "Europejska Perła Baroku w Nowym Blasku" - zakończenie prac II etapu projektu "Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie".

W obecności przedstawicieli Diecezji Legnickiej, władz samorządowych, wykonawców oraz zaproszonych dziennikarzy odbyła się w Krzeszowie konferencja prasowa na zakończenie II etapu "Rewaloryzacji..."

Podczas spotkania podziękowano wszystkim, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w realizację wspomnianego projektu ale również zastanawiano się nad kolejnymi niezbędnymi inwestycjami.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami prac konserwatorskich i budowlano-remontowych.

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"