od poniedziałku 4 kwietnia 2016 roku

Już od pięciu lat w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie organizowane są dwa razy w roku Jerycha Różańcowe. Chcemy nadal dziękować za otrzymane łaski w Roku Miłosierdzia, ogłoszonym przez papieża Franciszka i prosić o potrzebne łaski dla Kościoła Świętego oraz dla każdej polskiej rodziny.

Nieustanny Różaniec to sztafeta osób, podejmujących kolejno modlitwę różańcową przez 1 godzinę w tygodniu (w dzień lub w nocy).
W ten sposób każda godzina dnia wypełniania jest modlitwą różańcową. Aby utrzymać nieustanną modlitwę potrzeba 168 osób, które podejmą modlitwę przez 1 godzinę. W ten sposób tworzy się wspólnota osób zanosząca zgodnie prośby i błagania. Modlić się można w dowolnym miejscu i można wybrać dowolne tajemnice różańcowe.  Nieustanny Różaniec rozpoczynamy od Uroczystości Zwiastowania Pańskiego w dniu
4 kwietnia 2016 roku (z niedzieli na poniedziałek od godz. 0.00)

Zachęcamy do tej modlitwy chętnych Parafian oraz Dobrodziejów i Przyjaciół Krzeszowskiego Sanktuarium. Kto jest gotowy przystąpić do tej modlitwy - proszę o zgłoszenie się i podania dnia i godziny swojego czuwania. Godzinną modlitwę można wypełnić np. jedną częścią Różańca (5 tajemnic) a resztę czasu przeznaczyć na czytanie i rozważanie Pisma św., przemówień Papieża, czytanie prasy katolickiej albo katolickich książek.  Można połączyć jedną część Różańca oraz Mszę Świętą. Zachęcamy również do wejścia na naszą stronę internetową: www.opactwo.eu.
W zakładce o Różańcu znajdziecie Państwo wiele informacji o Nieustannym Różańcu w Krzeszowskim Sanktuarium.

 

Dziękujemy za wszystkie modlitwy skierowane do Boga
za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej. 

 

Wszyscy bowiem pragniemy jak najlepiej służyć Bogu,
 Jego Matce i wszystkim ludziom.