Witam! Szczęść Boże, Księże Proboszczu!

Miejscowość Dowbysz to historyczny Marchlewsk – stolica autonomicznego regionu stworzonego przez Stalina w byłym ZSRR, dla Polaków zamieszkujących ten rejon Żytomierszczyzny. Parafianie – to potomkowie naszych Rodaków, którzy w różnym czasie XX wieku cierpieli w wyniku różnych prześladowań i wysiedleń do Kazachstanu i na Syberię.

Do roku 1989 nie było tutaj samodzielnej katolickiej parafii a wierni dojeżdżali do najbliższych kościołów 75 albo 90 kilometrów. W 1989 roku została zarejestrowana parafia katolicka w Dowbyszu i posługę w niej podjęli Księża Pallotyni oraz Siostry ze Zgromadzenia Sług Jezusa. W 1990 roku parafianie wznieśli tymczasową kaplicę, ale wobec zwiększającej się w dużym tempie ilości wiernych rozpoczęto starania o budowę kościoła parafialnego. Kościół w Dowbyszu został wybudowany w latach 1991 - 1995 jako wotum wdzięczności Panu Bogu za ocalenie wiary na tej ziemi i powierzony opiece Matki Bożej z Fatimy, której figura stała się centrum życia dla parafian i wielu pielgrzymów regularnie odwiedzających Dowbysz z okazji Fatimskich Uroczystości. W roku 2000 kościół, dekretem miejscowego biskupa, został ogłoszony Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W ubiegłym roku przeżyliśmy konsekrację kościoła (17 czerwca 2017 roku).ale jeszcze trwają dalej prace nad wykończeniem ołtarza głównego. Ofiary zebrane podczas mojego pobytu w Księdza Parafii zostaną przeznaczone na dokończenie prac nim związanych. Obecnie nasza parafia jest nie tylko miejscem, gdzie można kultywować życie duchowe i religijne, ale również jawi się jako ośrodek kulturalny, polonijny i sportowy dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych. Prowadzimy zajęcia katechetyczne dla ok. 300 dzieci i młodzieży. Oprócz tego w naszym Domu Parafialnym odbywają się różnorakie zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ks. Waldek Pawelec SAC, proboszcz i kustosz w Dowbyszu

Ks. Waldek Pawelec - Pallotyn będzie w Sanktuarium Krzeszowskim głosił Słowo Boże w niedzielę 30 września, po mszy Będzie zbierał ofiary na Misje Święte.