6 stycznia 2019

Kościół bracki pw. Św. Józefa wraz z freskami Michała Willmanna jest niezwykłym miejscem, w którym każdy na nowo poznaje tajemnicę Wcielenia. W prezbiterium za maleńkim ołtarzem, przechodzącym w późny odłam baroku – rokoko, malarz uwiecznił radość Św. Józefa z pokłonu trzech mędrców.

Czytaj więcej...

 Mors ianuae viatae - Śmierć bramą życia. Taki łaciński napis znajduje się nad bramą wejściową na dawny cmentarz koło wrocławskiej bazyliki p. w. św. Elżbiety. Pisarze chrześcijańscy wielokrotnie podkreślali, że chwila śmierci na ziemi jest momentem narodzin dla nieba. Podobnie wierzyli i krzeszowscy cystersi, dlatego będąc w klimacie listopadowego święta zmarłych warto zarysować jak wyglądał obrządek pogrzebowy w opactwie.

Czytaj więcej...

31 sierpnia 2013

W ostatnim dniu wakacji, Diecezja Legnicka wzbogaciła się o kapitułę, związaną z diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie. Działalność kapituły krzeszowskiej – tak będzie odtąd nazywana – została zainaugurowana dzisiaj, w jej siedzibie, przez biskupa legnickiego Stefana Cichego.

Czytaj więcej...

Najczęstsze zapytanie pielgrzymów zwiedzających opactwo cystersów w Krzeszowie, dotyczy dwuramiennych krzyży na obiektach sakralnych, a dalsze pytanie dotyczy przynależności religijnej cystersów i tu zainteresowani sugerują prawosławie. Dwuramienny krzyż nie ma jednak z tym nic wspólnego.

Powstające od III w. wspólnoty klasztorne pozostawały początkowo pod jurysdykcją biskupa, od którego zgody uzależnione było założenie klasztoru. Starzało to prawną podstawę ingerowania biskupów nawet w wewnętrzne sprawy klasztorów. Od V w. niektóre klasztory uciekały się pod opiekę synodów, władców a szczególnie papieży, zwłaszcza Grzegorza I Wielkiego.

Czytaj więcej...

W rocznicę odnalezienia...

Cudowny obraz Bogurodzicy jest od wieków czczony w Krzeszowie. Ikona datowana jest na XIII stulecie, co czyni ją najstarszym obrazem maryjnym w Polsce. Jest to równiej najstarsza polska ikona, o 200 lat starsza od Matki Bożej Częstochowskiej. Została napisana na desce o wymiarach 60 x 37 cm i przedstawia Maryję z dzieciątkiem na prawym ramieniu.

Czytaj więcej...