31 sierpnia 2013

W ostatnim dniu wakacji, Diecezja Legnicka wzbogaciła się o kapitułę, związaną z diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie. Działalność kapituły krzeszowskiej – tak będzie odtąd nazywana – została zainaugurowana dzisiaj, w jej siedzibie, przez biskupa legnickiego Stefana Cichego.

Sanktuarium krzeszowskie, coraz częściej jest nazywane duchową stolicą Dolnego Śląska, z racji obecności w nim, najstarszego obrazu maryjnego w Polsce, bo pochodzącej z XIII wieku ikony Matki Bożej, noszącej tytuł Łaskawej. Od chwili powstania w 1992 r. diecezji legnickiej, jej pierwszy biskup Tadeusz Rybak, dostrzegł w nim niezwykłą wartość duchową dla nowej diecezji i przybywających tu gości. „Zagubione” wcześniej w wielkiej archidiecezji wrocławskiej miejsce, stało się głównym diecezjalnym sanktuarium maryjnym. Dzięki podejmowanym przez kolejnych biskupów diecezjalnych decyzjom, przeobraziło się ono i odkryło na nowo, jako perła baroku. Coraz bardziej staje się one znane nie tylko w regionie, ale również na terenie całego kraju jak i poza jego granicami. Postawiło to przed Biskupem legnickim jak i całym duchowieństwem diecezji, potrzebę zajęcia się w tym miejscu propagowaniem nie tylko walorów artystycznych okazałych budowli, ale przede wszystkim piękna liturgii i pogłębienia duchowego kultu Krzeszowskiej Pani.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom biskup legnicki Stefan Cichy powołał do życia 22 sierpnia br. wspomnianą kapitułę, a dziś zainaugurował jej działalność wraz z biskupem pomocniczym Markiem Mendykiem i gronem duchowieństwa.

Kolegium nowej kapituły stanowi grupa 24 prezbiterów. 12. z nich tworzy grono tzw. kanoników gremialnych, na czele których stoi prepozyt – czyli jej przewodniczący. Biskup legnicki powierzył tę funkcję ks. prał. Józefowi Lisowskiemu, kanclerzowi kurii biskupiej. Zastępca prepozyta, czyli dziekanem kapituły został ustanowiony aktualny kustosz sanktuarium ks. prał. Marian Kopko. Pozostałych 12. prezbiterów, tworzy grono kanoników honorowych kapituły. Większość księży pełni funkcje duszpasterskie jako proboszczowie, ale znaleźli się także wśród nich: ojciec duchowny seminarium duchownego, rzecznik prasowy diecezji, dyrektor domu emerytów, a także dwaj księża z Niemiec i jeden z Czech.

Podstawowym zadaniem duchownych należących do kapituły jest sprawowanie uroczystej liturgii w bazylice pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie. Jak mówi nowo powołany prepozyt krzeszowskiej kapituły ks. Józef Lisowski: „Członkowie Kapituły Krzeszowskiej zobowiązani są w szczególny sposób do dawania świadectwa służby i wierności wobec Boga i Kościoła oraz Ludu Bożego. Wszyscy mają obowiązek uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych w bazylice krzeszowskiej. Przewodniczyć będą również Eucharystii w ramach swojego dyżuru w wyznaczonych dniach, oraz pomagać duszpastersko, szczególnie, jeśli chodzi o posługę w konfesjonale”. Członkowie kapituły spotykać się będą kilka razy w roku na spotkaniach roboczych, a podczas większych uroczystości, które odbywają się w krzeszowskiej bazylice, w odświętnym stroju będą zasiadać w stallach.

Na strój krzeszowskiego kanonika składa się sutanna koloru czarnego z fioletowymi obszywkami i guzikami, biała komża, mantolet koloru fioletowego. Ponadto kanonicy będą używać dystynktorium – medalionu - który zostało specjalnie zaprojektowany przez ks. Stanisława Szupieńkę z legnickiej kurii biskupiej. W nim wpisane zostało imię Maryi z krzeszowskiej bazyliki. Do całego stroju dochodzi jeszcze specjalny pierścień kanonicki.

Jak dodaje Prepozyt Kapituły - „w Krzeszowie są piękne zabytkowe organy, a kapituła jest taką jakby orkiestrą, która ma pomóc w jeszcze większym oddawaniu czci Matce Bożej Łaskawej z Krzeszowa”. Kapituła krzeszowska jest drugą w diecezji, po kapitule katedralnej.

ks. Piotr Nowosielski

Rozmowa z ks. Józefem Lisowskim

Skład Kapituły Krzeszowskiej

Ks. Bajak Szymon

Ks. Balcewicz Marian

Ks. Biszko Tomasz

Ks. Borowski Józef

Ks. Boss Oliver

Ks. Dyl Zbigniew

Ks. Gębarowski Kazimierz

Ks. Gniatczyk Jerzy

Ks. Gucwa Włodzimierz

Ks. Hoffman Alfred

Ks. Kankiewicz Janusz

Ks. Kopko Marian

Ks. Kurzeja Krzysztof

Ks. Lewicki Marian

Ks. Lisowski Józef

Ks. Paruch Czesław

Ks. Piwowarczyk Kazimierz

Ks. Słabicki Krzysztof

Ks. Solecki Ludwik

Ks. Wiśniewski Krzysztof

Ks. Ziombra Andrzej

Ks. Tokarz Jacek

Ks. Trzósło Ryszard

Ks. Wesołowski Waldemar