3 lipca 2018

Po tym jak dnia 6 marca 1728 r. uroczyście położono kamień węgielny pod budowę nowej barokowej świątyni, która swoją monumentalną formą, olbrzymią kubaturą i zgromadzonymi działami sztuki, miała skutecznie przyćmić świątynie protestanckie, niespełna 7 lat później 3 lipca 1735 r.  konsekracji dokonał kardynał Filip Sinzendorf w obecności ówczesnego opata krzeszowskiego Benedykta II Seidela. Opat Innocenty Fritsch, główny budowniczy dzisiejszej bazyliki zmarł dnia 28 września 1734 r. niecały rok przed ukończeniem prac, które były dziełem jego życia. 

 Pamiętamy dzisiaj o wszystkich budowniczych krzeszowskiego sanktuarium na przestrzeni wieków.

3 lipca jest również tym dniem, w którym w naszym sanktuarium można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie światyni pod zwykłymi warunkami.