2 czerwca 2017

 

Minęło 20 lat. 2 czerwca 1997 roku św. Jan Paweł II, na prośbę pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, ukoronował koronami papieskimi wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Papieska Msza św. zebrała na legnickim lotnisku ponad 400 tysięcy osób.

Ojciec Święty św. Jan Paweł II podczas Eucharystii wygłosił wówczas homilę dotyczącą życia społecznego i pracy w świetle wiary. W niej odwoływał się m.in. do powstałej diecezji legnickiej:

 

"Cieszę się, że mogłem tu przybyć i spotkać się z wspólnotą Kościoła, który od 5 lat ma swoją własną diecezję. Słowa serdecznego powitania kieruję do waszego pasterza Bp. Tadeusza, do jego biskupa pomocniczego, do kapłanów, do osób konsekrowanych i do wszystkich wiernych diecezji legnickiej."

 

Święty Jan Paweł II podkreślał również chrześcijańską tradycję tych ziem przypominając postać księcia Henryka Pobożnego:

"Diecezja wasza jest młoda, ale chrześcijańska ziemia ma swoją długą i bogatą tradycję. Pamiętamy, że  Legnica to miejsce historyczne, miejsce na którym książe piastowski Henryk zwany Pobożnym, syn świętej Jadwigi, stawił czoło najeźdcom ze wschodu na zachód, wstrzymując ich groźny pochód ku zachodowi."

W trakcie homilii Ojciec Święty wygłosił akt koronacyjny, który brzmiał następujacy:

 

"Uwielbiaj duszo moja Pana. Podczas Kongresu Eucharystycznego na Dolnym Śląsku wraz z Maryją, dziękujemy za Eucharystię, źródło młości społecznej. Wyrazem jedności z Maryją niech będzie ukoronowanie Cudownego Wizerunku Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Sanktuarium Krzeszowskie ufundowała Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, rok po bitwie legnickiej już w wieku XIII. Przed obrazem Bogarodzicy gromadziły się rzesze pielgrzymów i już wówczas  nosiło ono nazwę Domus Gratiae Mariae. Rzeczywiście był to Dom Łaski hojnie rozdzielanej przez Bogarodzicę, do której licznie przybywali pielgrzymi z różnych krajów. Zwłaszcza Czesi, Niemcy, Serbołużyczanie i Polacy. Cieszymy się, że dziś także Matka Boża zgromadziła licznych pielgrzymów z tych sąsiedzko żyjących narodów. Niech ten znak włożenia koron na głowę Maryi i Dzieciątka Jezus będzie wyrazem naszej wdzięczności za dobrodziejstwa Boże, których tak wiele otrzymywali i stale otrzymują czciciele Maryi śpieszący do Krzeszowskiego Domu Łaski. Niech będzie również znakiem zaproszenia Jezusa i Maryi do królowania w naszych sercach i w życiu naszego narodu, aby my wszycy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego Miłości do ludzi."

 

Z całością homilii mogą się państwo zapoznać tutaj.