25 października 2016

Dzisiaj pożegnaliśmy o. Kazimierza Janickiego, mnicha i emerytowanego opata Wspólnoty Benedyktynów w Tyńcu zmarłego 21 października 2016 r. w Opactwie Benedyktynek w Krzeszowie. Spoczął na cmentarzu sióstr benedyktynek pomiędzy swoimi braćmi.

Był zawsze aktywnym uczestnikiem życia polskiej Rodziny Benedyktyńskiej, któremu zawdzięcza ona wiele cennych inicjatyw (np. tłumaczenie z łaciny na język polski i wydanie drukiem brewiarza i antyfonarza monastycznego). W latach 1977-1985 pełnił funkcję opata Wspólnoty Tynieckiej. Przez 26 lat służył polskim siostrom benedyktynkom jako wizytator z ramienia Stolicy Świętej. Swoją posługą obejmował też benedyktynki na Litwie i Ukrainie.

W ostatnich latach życia przebywał w opactwie  w Krzeszowie., gdzie pozostawił także swój dobry ślad.