Nowopowstała fundacja „EUROPEJSKA PERŁA BAROKU” ogłasza konkurs otwarty na przewodnika po krzeszowskim sanktuarium. W konkursie może wystartować każdy, kto chciałby pełnić zaszczytną służbę jak przewodnik w Obsłudze Pielgrzyma. Zapisy do końca października 2016 przyjmowane są w Obsłudze Pielgrzyma.

Konkurs składa się z trzech etapów

Etap I (ok. 19 listopada 2017) – uczestnicy przygotowują i prezentują opowiadanie o wybranym wydarzeniu z historii Krzeszowa (czas 10 min).

Etap II – (po nowym roku) sprawdzian wiedzy (materiał do opanowania: mały Przewodnik Krystiana Michalika oraz 4 godz. trasa audioprzewodnika) pisemny i ustny.

Etap III – osoby, które zakwalifikują się do III etapu przejdą kurs merytoryczny oprowadzania, którego weryfikacją będzie samodzielne oprowadzenie grupy turystycznej.

Zwycięzcy zostaną włączeni do grupy przewodników przy Obsłudze Pielgrzyma.

Przy zapisie konieczne jest wypełnienie Kwestionariusza Osobowego oraz wpłata wpisowego 50 zł. Wpisowe zostanie zwrócone osobom, które nie zakwalifikują się do drugiego etapu.