W niedzielę 7 sierpnia 2016 r. w kościele filialnym w Krzeszówku miał miejsce odpust ku czci św. Wawrzyńca. Eucharystii o godz. 14 przewodniczył ks. Tomasz Zygmunt, dawny wikariusz w krzeszowskiej parafii, a obecnie proboszcz w Jędrzychowicach. Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Ryszard Pita, budowniczy kościoła p.w. św. Jadwigi w Legnicy, a obecnie proboszcz parafii NSPJ w Olszanicy.

Kaznodzieja zarysował biogram św. Wawrzyńca, zaznaczając: ,,Ewangelia mówi nam, że jeżeli chcemy służyć Chrystusowi, to mamy pójść za nim. Rozważamy to w naszych sercach i z zewnątrz przychodzą podpowiedzi - takie które dają święci. Św. Wawrzyniec też nam chce podpowiedzieć, jak trzeba iść za Chrystusem”. Opisując dantejskie sceny męczeństwa świętego diakona i mówiąc o jego czarnym humorze, przypomniał: ,,Ta ufność i radość w jego sercu mogły być tylko dlatego, że był zjednoczony z Chrystusem”. Wspomnienie o tym, że św. Wawrzyniec był depozytariuszem świętego Graala - kielicha, z którego pił Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy, stało się kanwą dla kaznodziei do rozważań o Eucharystii.

Po Mszy św. miała miejsce procesja z Najświętszym Sakramentem wokół filialnej świątyni. Tego dnia częścią świętowania odpustu był również festyn rodzinny w centrum rekreacji państwa Bocheńskich w Krzeszówku.

K.M.