W niedzielę 29 maja 2016 r. Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej corocznym zwyczajem udała się do Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie by zawierzyć Jej swoje dzieła oraz codzienne troski i radości.

W krzeszowskiej Bazylice członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej wraz z rodzinami uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św.  pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Jana Klinkowskiego,  z udziałem Kustosza ks. prał. Marana Kopko i księży wikariuszy. Słowo Boże do zebranych skierował ksiądz Profesor.

Po Mszy św. była okazja do osobistej modlitwy przed tronem Matki Bożej Łaskawej oraz zwiedzenia tego wyjątkowego zabytku architektury i sztuki barokowej i tak szczególnego, świętego miejsca Diecezji Legnickiej.

Potem udaliśmy się do ogrodów Sióstr Elżbietanek, gdzie przy ognisku i przy śpiewie pieśni religijnych i patriotycznych spędziliśmy piękne majowe popołudnie. Na rozpoczęcie spotkania Prezes Zarządu DIAK DL powitał gości oraz sympatyków i członków Akcji Katolickiej, w szczególności Ks. prof. Jana Klinkowskiego – diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, Ks. prał. Mariana Kopko – Kustosza Bazyliki Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie i  Ks. kan. Aleksandra Siemińskiego – Proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze. W spotkaniu uczestniczył Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Obecna była też pani Ewa Szymańska, Poseł na Sejm RP oraz Członek Zarządu DIAK.

Ks. Marian Kopko ofiarował każdemu uczestnikowi książkę „Rżaniec uratuje ciebie i świat” autorstwa redaktor Ewy Hanter. Ksiądz kustosz, przedstawił krótko treść książki, zachęcając do codziennego życia z Różańcem. Sympatycznym epizodem spotkania było pojawienie się Pani Marty Morawieckiej, córki Marszałka Seniora Sejmu RP Kornela Morawieckiego i siostry Wicepremiera Mateusza Morawieckigo. Swoją krótką wypowiedzią świetnie wpisała się w patriotyczny charakter spotkania.

Scenariusz tych uroczystości (Msza św. W Bazylice, ognisko w ogrodach SS. Elżbietanek poczęstunkiem, pieśni patriotyczne i religijne, nabożeństwo majowe) wypracowany został  jeszcze za czasów Ks. Bpa Stefana Regmunta, stałego uczestnika tych spotkań. Wielokrotnie w takich uroczystości uczestniczył Ks. Bp Marek Mendyk.                            

Przygotowaniem i organizacją tego spotkania zajmował się Zarząd DIAK oraz oddziały parafialne Akcji Katolickiej. W tym roku oprawę muzyczną zapewnił zespół POAK z parafii św. Urszuli w Gwizdanowie. W organizacji i technicznej obsłudze spotkania uczestniczyły parafialne oddziały Akcji Katolickiej z parafii: Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Kamiennej Górze, Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy, Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Uroczystego świętowanie zakończono Nabożeństwem Majowym, które poprowadził Ks. Asystent. Na koniec Ks. Profesor wraz z Prezesem podziękowali zebranym za podtrzymywanie tej pielgrzymkowej tradycji, wyróżniając szczególnie zespół muzyczny i jak zawsze gościnne Siostry Elżbietanki.                                            F.K.