W dniu 4 czerwca 2016 r. miała miejsce pielgrzymka grekokatolików do Krzeszowa. Do Sanktuarium przyjechało 250 osób, a ponad połowa z nich przybyła z Legnicy, gdyż spiritus movens pielgrzymki był ks. Mirosław Drapała, proboszcz greckokatolickiej parafii p.w. Zaśnięcia NMP w Legnicy.

Niecodziennym wydarzeniem było celebrowanie w świątyni mariackiej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma. Aby odprawić liturgię w obrządku bizantyjskim, należało doraźnie dostosować wnętrze krzeszowskiej świątyni. Tymczasowo pomiędzy miejscem ołtarzowym a nawą został postawiony ikonostas, złożony z 6 ikon. Lecz niezmiennie była w świątyni 7 ikona - królująca od XIII wieku w Krzeszowie Hodegetria, patrząca na wiernych ze swojego tronu nad tabernakulum. Boska Liturgia rozpoczęła się parę minut po 10, a zakończyła się przed 12. Została ona odprawiona w języku ukraińskim i co jest charakterystyczne dla katolików prawosławnych - bez udziału organów.

 

Jednakże pielgrzymi mogli usłyszeć brzmienie krzeszowskich barokowych instrumentów. Po posiłku zostało przewidziane zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem oraz prezentacje organów. Pątnicy usłyszeli zarówno monumentalny instrument Michała Englera Mł. w bazylice, jak również koncert w kościele brackim p.w. św. Józefa. Wbrew pozorom także te 10 – głosowe organy zachwyciły grekokatolików do tego stopnia, że mieli wątpliwości, czy muzyka rzeczywiście wydobywa się z tego instrumentu.

O godz. 15.30 w kościele pomocniczym zostało odprawione nabożeństwo maryjne, z katechezą ks. prof. dr hab. Kazimierza Lubowickiego. Godzinę później uroczystym błogosławieństwem zakończono pielgrzymkę.

Pomimo, że była to pierwsza tak duża pielgrzymka tej konfesji do krzeszowskiego Domu Łaski, to jednakże wcześniej w murach opactwa rozbrzmiewała liturgia obrządku bizantyjskiego. W okresie międzywojennym opactwo krzeszowskie było prężnym ośrodkiem odnowy liturgicznej, a jak wzmiankują kroniki benedyktyńskie oblaci mieli okazję uczestniczyć w Boskiej Liturgii. Było to związane również z niezwykłymi działaniami ekumenicznymi, które podejmował krzeszowski klasztor. Także i dziś, po blisko stu latach w Krzeszowie, dzięki takiej wspólnej modlitwie możliwej jest działanie w sercach Ducha Świętego.

Galeria - Flickr

K.M.