W dniu 26 maja 2016 r. obchodziliśmy uroczystość liturgiczną Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Początki tej uroczystości sięgają średniowiecza i wizji św. Julianny z Cornillon, której wizerunek stworzył również w krzeszowskiej świątyni mariackiej J. W. Neunhertz. W tym roku w całej diecezji legnickiej szczególny wydźwięk miała procesja z Najświętszym Sakramentem, ze względu na wydarzenie Eucharystyczne w parafii św. Jacka w Legnicy.

Galeria - fot. Przemysław Groński

Galeria - fot. Krystian Michalik

Galeria - fot. Gabriela Klimczak

 

Mszy św. o godz. 10 przewodniczył ks. Krzysztof Czerwiński, który 5 dni wcześniej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Zbigniewa Kiernikowskiego. Prymicjant był doskonale znany krzeszowskiej wspólnocie parafialnej, ze względu na odbywane wcześniej praktyki jako diakon.  

Po Mszy św. została przekroczona brama miłosierdzia, aby z Najświętszym Sakramentem wyjść na ulice wsi, które zostały ozdobione kolorowymi bibułkami i świeżo ściętymi drzewkami i krzewami. Pierwszy ołtarz umiejscowiono na parkingu przed opactwem. Był on w edykułowej kaplicy, której dawna łacińska nazwa brzmi Sacellum valedictionis [kaplica pożegnania] – gdyż obraz w niej przedstawia pożegnanie Chrystusa w Betanii. Procesja następnie kroczyła wzdłuż kamiennych murów opactwa ku obniżeniu doliny rzeki Zadrny.

Tą chrześcijańską manifestację wiary rozpoczynał ministrant z krzyżem, za którym żołnierze św. Floriana nieśli swój sztandar. Niewiasty i dziewczynki trzymały feretrony, a dzieci, które w zeszłym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Św. sypały różnobarwne kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Za kapłanem, niosącym konsekrowaną Hostię, kroczyli krzeszowscy parafianie, przypominający mnogie paciorki różańca, połączone lnianym sznureczkiem. Nieopodal XIX – wiecznego mostu umiejscowiono drugi ołtarz, a w barokowej kaplicy w murze ogrodu klasztornego ozdobiono trzecią mensę ołtarza. Nad nią przed wielu laty, pędzel nieznanego malarza stworzył fresk, ukazujący ampleksus św. Jadwigi. Ostatni z ołtarzy znajdował się już na placu kościelnym przed piaskowcową fasadą kościoła mariackiego. Po procesji rozpoczęła się Msza św. recytowana.

K.M.