W dniu 14 maja 2016 r., w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, wnętrze krzeszowskiej świątyni mariackiej wypełniło niemalże 500 osób. Przy radosnym śpiewie i gorącej modlitwie wyczekiwali wylania się Ducha Św. Jego piękne rzeźbiarskie przedstawienie, dłuta Józefa Lachela, zdobi podniebienie krzeszowskiej ambony, a nieco wyżej na baldachimie Ewangelista zapisał w otwartej księdze słowa: Spiritus Patris vestri qui loquitur invobis [Duch Ojca waszego będzie mówił przez was] (Mt 10, 20). Gdyż tej nocy, wierni mogli w szczególny sposób pokrzepić się Słowem Boży, ze względu na przybycie gościa z dalekich Indii - o. Jose Maniparambil.

 

O. Jose wygłosił do zgromadzonych dwie konferencje. Dokonywał w nich egzegezy passusów biblijnych, dotyczących działania Ducha Św. Analizują perykopę o Wniebowstąpieniu zwrócił uwagę na werset z wielką radością wrócili do Jerozolimy (Łk 24,52) tłumacząc go, że ,,apostołowie skakali z radości, choć powinni się smucić z powodu odejścia Jezusa, gdyż wiedzieli, że Jezus powróci pod postacią Ducha Św.”. Tym samym nawiązując do słów gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8). Obrazowo opisując Wniebowstąpienie prelegent zauważył: ,,Ostatni język Jego ciała to gest błogosławieństwa. Jezus trwa nad wszechświatem w pozycji błogosławieństwa”.  O. Maniparambil zarysował również symbole, pod jakimi można odnaleźć działanie Ducha Św. w wersetach Pisma Św. Zwrócił uwagę, że w opisie Zesłania Ducha Św. w Dziejach Apostolskich są to nie tylko jakby uderzenie gwałtownego wiatru (Dz 2, 2) i języki jakby z ognia (Dz 2, 3), ale również, że apostołowie wyglądali jakby Upili się młodym winem (Dz 2, 13). Interpretując wino jako symbol Ducha Św. odwołał się do wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie słowa Maryi: Nie mają już wina (J 2, 3) interpretował, że symbolicznie te słowa oznaczają: ,,Nie mają jeszcze Ducha Św.”.

 

O północy miała miejsce Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej. Homilię do zgromadzonych wygłosił również o. Jose Maniparambil.

 

K.M.