W poniedziałek, 25 kwietnia 2016 r. miało miejsce spotkanie przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam w Krzeszowie. Do Domu Łaski Maryi przybyła mnoga liczba pątników i słuchaczy z bliska i z daleka, aby wspólnie modlić się, pomni na słowa psalmisty: młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą niech imię Pana wychwalają (Ps 148, 12 - 13).

 

W gotyckiej fraternii w klasztorze, pamiętającej jeszcze czasy Piastów, została wygłoszona o 16.30 katecheza dla zgromadzonych. W rodzinnej atmosferze, młodsi i starsi mogli wysłuchać słów o. Piotra Dettlaffa CSsR, który również później koncelebrował Eucharystię.

O 17.30 miała miejsce w kościele mariackim inscenizacja ,,Chrzest Mieszka I” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie. Pod troskliwym okiem p. katechetki Leokadii Rozmysł młodzież wcieliła się w średniowiecznych praojców „państwa gnieźnieńskiego”, ukazując fabularyzowane dzieje władcy Polan, opierając się na mediewistycznych kronikach - m. in. Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Inscenizacja wpisywała się w tegoroczne obchody 1050 - lecia Chrztu Polski.

O godz. 18.20 rozpoczęła się transmisja w Telewizji Trwam z krzeszowskiego kościoła mariackiego. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji legnickiej JE ks. bp Marek Mendyk. W krzeszowskim Sanktuarium świętował dzień swoich imienin, ze względu na przypadające w kalendarzu liturgicznym święto Marka Ewangelisty. Zgromadzony lud Boży, który szczelnie wypełnił brunatne ławki, został przywitany przez proboszcza i kustosza krzeszowskiego sanktuarium ks. prałata Mariana Kopko. W ciepłych słowach zostali pozdrowieni bracia w kapłaństwie, przybyły establishment, zgromadzeni w świątyni pątnicy i parafianie oraz widzowie i słuchacze z Polski i świata.

W niewielu kościołach słowa dzisiejszej liturgii nabierały tak głębokiego znaczenia. Wyjątkowo rozbrzmiewał psalm 89: Będę na wieki śpiewał o łasce Pana (Ps 89, 2) w świątyni Tej, która jest łaski pełna, a wersety: Na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie (Ps 89, 3; 6) u tronu krzeszowskiej Bogurodzicy, noszącej pradawny tytuł Nostra Taumaturga - Nasza Cudotwórczyni. Myśl ta wplotła się w dzisiejszą perykopę ewangeliczną Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie (Mk 16, 18) w miejscu, gdzie doszło do wielu uzdrowień, a kartusze w ołtarzu głównym wypełniają drogocenne ex vota w kształcie oczu, nóg i dłoni. 

W homilii JE ks. biskup Marek Mendyk dokonywał egzegezy Ewangelii św. Marka, ze względu na przypadające święto jej autora. Mówca określił ją jako ,,podręcznik chrześcijańskiego powołania”. Ks. biskup zwrócił uwagę, że chociaż ta Ewangelia została napisana przez św. Marka, to jest to ,,obraz Jezusa ukazany oczami św. Piotra”. Podkreślił związki łączące obu świętych oraz mówiąc o św. Marku objaśniał, że jego przekaz Dobrej Nowiny ,,został napisany przez człowieka, który nie widział Jezusa”. Zwracając się do słuchaczy przypomniał nakaz Chrystusa, aby głosić Ewangelię wszystkim narodom.

Przy mensa Domini stanął również ks. prałat dr Józef Lisowski, kanclerz LKB, który w wieczornych ,,Rozmowach niedokończonych” mówił o Cudownej Ikonie Matki Bożej Łaskawej. Ten temat związany był z zbliżającą się XX rocznicą koronacji krzeszowskiego Wizerunku przez św. Jana Pawła II. W Krzeszowie był także obecny o. Augustyn Węgrzyn O. Cist., który w dniu koronacji piastował godność krzeszowskiego proboszcza i dzięki łasce Bożej był przy Następcy św. Piotra w momencie nakładania koron na Ikonę 2 czerwca 1997 r.

K.M.

 

Transmisja TV Trwam:

 
 
 
Kompromisy zagrażają wspólnocie
Zdjęcie: Marek Zygmunt/ Nasz Dziennik

Wspólnoty kościelne, nieraz klasztory, seminaria, plebanie, najbardziej pustoszy „ letnia temperatura”, schłodzone pragnienia duchowe, zanikająca tęsknota za Bogiem i autentycznie ewangelicznym życiem – podkreślił ks. bp Marek Mendyk w czasie Mszy św. sprawowanej w poniedziałek w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 
Rodzina Radia Maryja w tradycyjnej cotygodniowej wędrówce po Polsce zawitała do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Centralnym punktem tego spotkania, transmitowanego przez Radio Maryja i Telewizję Trwam, była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji legnickiej ks. bp. Marka Mendyka. W czasie Mszy św. modlono się nie tylko w intencji Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja, ale i za ks. bp. Medyka w dniu jego imienin oraz o wszelkie łaski Boże dla krzeszowskiego kustosza ks. prałata Mariana Kopko, obchodzącego właśnie jubileusz 35-lecia przyjęcia święceń kapłańskich.
 
W homilii ks. bp Marek Mendyk podkreślił m.in., że od św. Marka Apostoła powinniśmy się uczyć, jak uwierzyć Chrystusowi, jak na co dzień stawać się Jego uczniem. Kaznodzieja wskazał, że św. Marek zostawił nam swoisty „podręcznik chrześcijańskiego powołania”. To kompendium drogi, którą ma przejść uczeń, aby wybrać Jezusa i pozostać z Nim na zawsze – aby uwierzyć Jezusowi.
 
– Trudno wyobrazić sobie, co przeżywali apostołowie w toku następujących po sobie wydarzeń: powołania, nauki Jezusa, Jego męki, a następnie zmartwychwstania. Ci z pozoru słabi ludzie zostali w tym czasie ukształtowani w rękach Boga. Gdy są gotowi, Jezus powierza im ostateczną misję: ewangelizację wszystkich narodów. To od nich wszystko się zaczyna i dzisiaj na krańcach ziemi ludzie usłyszeli już o Chrystusie – akcentował ks. bp Marek Mendyk.
 
Apelował w tym kontekście byśmy pozwolili, tak jak apostołowie, dać się kształtować przez Pana Boga. Tak abyśmy, kiedy już będziemy gotowi, mogli przyjąć powierzoną sobie misję, życiową misję. Nawoływał, by na drodze dojrzewania do tego, co zamyka się w usłyszanych dzisiaj słowach: „Idźcie i głoście”, towarzyszyła nam ewangeliczna radość i nadzieja, ewangeliczny żar, bo tylko to tak naprawdę buduje Kościół.
 
Kaznodzieja zauważył, że oziębłość i bylejakość najbardziej rujnują Kościół.
 
– Kiedy wygasa ewangeliczny żar, a pojawiają się połowiczność, przeciętność, kompromisy, wtedy wspólnota jest najbardziej zagrożona. To nie judaszowe skandale pustoszą Kościół, chociaż pozostawiają w jego łonie wielkie rany, które bardzo bolą, nieraz długo krwawią i gorsza świat. Wspólnoty kościelne, nieraz klasztory, seminaria, plebanie, najbardziej pustoszy „letnia temperatura”, schłodzone pragnienia duchowe, zanikająca tęsknota za Bogiem i autentycznie ewangelicznym życiem. Wtedy Kościół przeżywa faktycznie swoje wygnanie – podkreślił ks. bp Marek Mendyk.
 
Kaznodzieja postulował dalej, byśmy w dniu św. Marka Ewangelisty życzyli sobie nawzajem tego ewangelicznego żaru i radości życia w bliskości Słowa, jakim jest Chrystus.
 
– Pozwólmy temu Słowu zająć nasze serca, a wtedy uda się posiąść zdolność, która stała się szczególnym charyzmatem Piotra. On dzisiaj mówi do nas: „Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył i w stosownej chwili. Wszystkie troski Wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na Was” – apelował, kończąc homilię, ks. bp Marek Mendyk.
 
Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę, ks. prałat Marian Kopko słowa szczególnej wdzięczności skierował pod adresem Ojców Redemptorystów na czele z założycielem i dyrektorem Radia Maryja o. dr. Tadeuszem Rydzykiem, przedstawicieli parlamentu, reprezentantów Wielkiej Rodziny Radia Maryja.
 
– Aby dowiedzieć się, czym jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik” dla milionów słuchaczy, telewidzów, czytelników, trzeba byłoby posłuchać wypowiedzi tych osób. Wiele z nich jest dzisiaj obecnych w krzeszowskiej bazylice, a jeszcze więcej przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych. Często nie wyobrażają oni sobie życia bez tych mediów. Tak jak moja mama Kinga i rodzina z Przemyśla i Nowego Sącza – akcentował ks. prałat Marian Kopko.
 
Łącząc się telefonicznie przed Eucharystią z uczestnikami krzeszowskiego spotkania Rodziny Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk nawiązał do ujawnionego niedawno w Legnicy wydarzenia mającego znamiona cudu eucharystycznego.
 
– Cud w Sokółce przy granicy z Białorusią, a teraz tutaj, na zachodzie Polski. Co nam to mówi? A może to, że Polska ma być bardzo wierna Panu Bogu i ma ponieść światu Ewangelię – wskazywał dyrektor Radia Maryja. Dodał, że taką piękną grupą ewangelizacyjną jest właśnie Rodzina Radia Maryja. – Ona kocha Pana Boga, Kościół i Ojczyznę. I za to, za każdy czyn ewangelizacyjny bardzo wam dziękujemy. Bo jeśli dobrze będzie poukładane życie religijne, wiara w Pana Boga, to Polska będzie Bogiem silna – akcentował o. dr Tadeusz Rydzyk.