Wielka Sobota

Wigilia Paschalna przepełniona jest znakami liturgicznymi. Najbardziej znaczącym jest symbol wprowadzenia światła w ciemność. Z tego powodu rozpoczynamy liturgię wielkosobotnią zawsze po zachodzie słońca, gdy mrok wypełni świątynię. Na zewnątrz kościoła od ognia, który już w Starym Testamencie oznaczał obecność Boga, zapala się paschał. Do wnętrza świątyni wchodzi jeden promyk światła. Od tego promyka zapalają się inne, gdyż owe światło jest symbolem Chrystusa, który zwycięsko wchodzi w mrok zła i grzechu. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus - słyszymy w orędziu wielkanocnym.

 Śpiewany Exsultet podkreśla w zadziwiający sposób historię pszczoły, która czyni woskową kolumnę. Jeśli sięgniemy do dziejów Starego Przymierza, odnajdziemy w księdze Sędziów pieśń zwycięską Debory i Baraka. Ich imiona są niezwykle alegoryczne, gdyż Debora oznacza ,,Pszczoła”, a Barak - ,,Błysk”. Jak tłumaczył starożytny egzegeta: Śpiewają tę pieśń po zwycięstwie, bo o tym, co doskonałe, nikt nie może śpiewać, zanim nie pokona przeciwników. W tą przedziwną noc raduje się ziemia opromieniona tak niezmiernym blaskiem, gdyż Chrystus dokonał najdoskonalszego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem.

 

Wielki Piątek

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła w Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. Kapłani zakładają ornaty o kolorze czerwieni - barwie, która nie tyle jest symbolem męczeństwa, ale jest kolorem królewskiej purpury. Usłyszana Ewangelia św. Jana również to podkreśla, konsekwentnie nawiązując do obrzędu intronizacji króla. Na krzyżu jest zwycięski Król, który pokonał i zniszczył grzech. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą (2 Kor 5, 21).

W mauzoleum został wykonany Grób Pański o głębokiej symbolice. Obraz Chrystusa Miłosiernego nawiązuje do Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Dwa promienie wychodzące z serca Jezusa nie zamykają się w ramach obrazu, ale zostały wyrażone w formie białych i czerwonych róż, tworząc kolebkę groty. Ich źródłem stał się Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji w centralnym miejscu grobu. Te dwa kolory - biel i czerwień są również polskimi barwami narodowymi, będąc subtelnym nawiązaniem do 1050 - lecia Chrztu Polski.

 

Wielki Czwartek

Liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy obchody Świętego Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek Kościół pochyla się nad tajemnicą Eucharystii. Dzisiejsza Ewangelia nie podkreśla jednak znaku chleba i wina, ale Chrystusa, który obmywa nogi apostołom. Jezus, który uniża się do czynności, którą wówczas wykonywali niewolnicy, dał wzór niezwykłej pokory.

 

Którego okrąg ziemi cały,

Świat cały nie obejmie,

Ten się pokarmem duszy staje

W maleńkim białym chlebie.

(Angelus Silesius)

W lewym ramieniu transeptu bazyliki znajduje się ołtarz adoracji, do którego zapraszamy do cichej kontemplacji. Pamiętajmy również o IX stacji krzeszowskiej kalwarii - Ciemnicy, która szczególnie w te dni skłania do refleksji nad kenozą Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej.