W dniu 8 lutego 2016 r. miało miejsce w krzeszowskim Sanktuarium spotkanie przewodników, którzy w AD 2015 przyjechali w leśną dolinę rzeki Zadrny ze swoimi grupami pielgrzymkowymi i turystycznymi. Około 30 osób, ubranych w karmazynowe kurtki o godz. 10 zebrało się w sali kolumnowej Centrum Rewaloryzacji Opactwa, aby nie tylko usłyszeć o minionych wydarzeniach zeszłego roku i aktualnościach bieżącego, lecz w miłym towarzystwie spędzić lutowe przedpołudnie.

 

Na początku przybyli zostali zaznajomieni z najważniejszymi inicjatywami, które zostały podjęte w zeszłym roku. Zobaczyli fotografie z prac nad obrazami w kalwarii, czy z inscenizacji odegranych w Noc Kościołów i Święto Światła, gdzie zebranych urzekła gra aktorska krzeszowskiej młodzieży. Został również wyświetlony film, nakręcony na II noc Wszystkich Świętych. Przewodnicy wysłuchali również prelekcji o dwóch niezwykłych odkryciach: willmannowskim ,,Biczowaniu Chrystusa” i studni książęcej. Po wykładzie zebrani ujrzeli je na żywo, przechodząc przez podziemia do ogrodu klasztornego, gdzie tryska książęce źródło oraz do Domu Gościnnego Opata, w których jest eksponowane kalwaryjskie płótno mistrza z Lubiąża. Po strawie duchowej przyszła pora na stawę cielesną, a po niej punkt kulminacyjny tegoż dnia, czyli przyznanie nagród najbardziej aktywnym z przewodników. Tytuł przewodnika roku uzyskali p. Leszek Stępień oraz p. Krzysztof Kułaga, którzy przywieźli w zeszłym roku do Krzeszowa po niemalże pół tysiąca pielgrzymów. Dzięki ich zaangażowaniu i wiedzy, wrażenia z perły baroku pozostały na długo w pamięci osób, które zostały przez nich oprowadzone. Wyróżnieni zostali również p. Robert Fąferek i p. Jan Graś, także odznaczający się ponad przeciętną liczbą pątników, którzy z nimi przybyli do tronu Łaskawej Pani. Jako ostatni punkt programu zostało przewidziane zwiedzanie Betlejem. Zaplanowane już na spotkanie w zeszłym roku, wówczas nie doszło do skutku z powodu śnieżycy. Dziś pogoda była łaskawsza i udało się zobaczyć zgromadzonym pawilon na wodzie. Również i w nim przewodnicy mogli wysłuchać krótkiej prelekcji o jego programie ikonograficznym i podziwiać kunszt malarski, będący efektem współpracy G. Neunhertza i J. Hoffmanna.

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym sezonie wielu pielgrzymów i turystów przekroczy próg krzeszowskiego Domu Łaski Maryi. Może usłyszymy o nowych odkryciach - nie złotych pociągach i ciężarówkach, ale o skarbach kultury i sztuki, które niekiedy odrywa jeszcze kurz tajemnicy i zapomnienia. Cieszy gdy, do źródła łaski wędrowcy przybywają razem ze swoimi przewodnikami, którzy jak archanioł Rafał mogą powtórzyć jego słowa: Przeszedłem wszystkie doliny i góry i znam wszystkie jej szlaki (Tb 5, 10).

K.M.