24 stycznia 2016

Kilkuset członków Rodziny Radia Maryja, nie tylko z diecezji legnickiej, ale i z całej Metropolii Wrocławskiej uczestniczyło w dorocznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Zainaugurowała je Msza św. koncelebrowana w tamtejszej bazylice pod przewodnictwem o. Grzegorza Wosia CSsR z Radia Maryja. 

Witając wszystkich przybyłych, główny inicjator tych dorocznych spotkań kustosz sanktuarium i zarazem proboszcz krzeszowskiej wspólnoty parafialnej ks. prał. Marian Kopko zachęcał do szczególnej modlitwy podczas tej Eucharystii za naszą Ojczyznę, za Radio Maryja, Telewizję Trwam, „ Nasz Dziennik”, Wyższą Szkołę Kultury  Społecznej i Medialnej  i za ich założyciela Ojca Dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka CSsR. Ojciec Grzegorz Woś CSsR , dziękując Księdzu Prałatowi za słowa powitania, wyraził Mu również ogromną wdzięczność za wszelką życzliwość jaką na co dzień doznają od Niego wszystkie toruńskie dzieła i posługujący w nich Ojcowie Redemptoryści. Wskazał, że to jest bardzo ważne iż duszpasterze są z Radiem Maryja.

        W homilii o. Grzegorz Woś CSsR wskazał iż ważne jest to , żeby na początku każdego Nowego roku zadać sobie pytanie jak mamy go przeżyć. Jego zdaniem trzeba prosić królującą w Krzeszowie  Matkę Bożą Łaskawą, która od samego początku była blisko Jezusa Chrystusa o to, byśmy usłyszeli Jego odpowiedź na to pytanie. Trzeba nam również wysłuchać prawa, które stanowi dla nas Ewangelia, to, co mówi nam Jezus Chrystus. Kaznodzieja podkreślił dalej, ze w rodzinie każdy jest potrzebny. I tak samo jest w tej, którą nazywamy Rodziną Radia Maryja. Przypomniał, że kiedyś nazywano ją sektą. Dzisiaj jest już normalnie, ale - jak zauważył- nie znaczy to, że nie mamy być czujni. Bo teraz mamy do czynienia z jeszcze większym zadaniem i polem do ewangelizacji by wytrwać w tym co jest dobre, w tym co jest piękne.  Powinniśmy też ciągle odnawiać, umacniać relację z Panem Bogiem czyniąc to poprzez Eucharystię, sakramenty święte, słuchanie Słowa Bożego. Dopiero wtedy nasze świadectwo będzie przede wszystkim bardzo czytelne. Bo jeśli tym będziemy  na co dzień żyli, inni to zobaczą. I będą doświadczali tego, że my się zmieniamy.

- Życzmy sobie tego, byśmy byli blisko Pana Boga i świadczyli o Nim najpierw swoim życiem, a później słowem i by to nasze świadectwo wydało piękne owoce- zakończył homilię o. Grzegorz Woś CSsR. Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli do krzeszowskiego Domu  Kultury, gdzie odbyła się druga część opłatkowego spotkania.- Dobrze jest być w rodzinie, której naszą mamą jest Maryja, a bratem Jezus Chrystus - zaczął swoje wystąpienie wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński. - Kiedy nie dawno obejmowałem to stanowisko, krzyż znalazłem w szafie. Od razu poprosiłem, aby znalazł się on w centralnym miejscu mojego gabinetu. I tak tez się stało, a krzyże znalazły się również na widocznym miejscu w innych naszych pomieszczeniach - dodał wicewojewoda, co zebrani przyjęli gromkimi brawami.

Mówca zwrócił uwagę, że teraz walczymy o Polskę, o prawdę. Powinniśmy o niej mówić na każdym spotkaniu, po prostu wszędzie. A potrzebne nam są  do tego właśnie takie media jak Radio Maryja, Telewizja Trwam,” Nasz Dziennik”, które otwierają ludziom oczy na prawdę.  O. Grzegorz Woś CSsR poinformował  uczestników spotkania, że 18 maja br. odbędzie się w Toruniu konsekracja kościoła – wotum wdzięczności za Ojca Świętego Jana Pawła II. Mówił także o powstającej młodzieżowej telewizji internetowej „ Tilma”. Błogosławiąc opłatki życzył zebranym przede wszystkim bliskości Jezusa Chrytsusa.

         Gromkimi brawami członkowie Rodziny Radia Maryja nagrodzili koncert pt „ Kolędy Świata” w wykonaniu znanego polskiego zespołu gospelowego” Spirituals Singers Band”, który oprócz kolęd polskich zaprezentował kolędy i pastorałki m.in. argentyńskie, angielskie, rosyjskie. A ks. prał. Marian Kopko zaprosił wszystkich sympatyków i Rodzinę Radia Maryja  do udziału w kolejnej  poniedziałkowej pielgrzymce Radia Maryja i Telewizji Trwam do Krzeszowa, która odbędzie się 25 kwietnia br. oraz do uczestnictwa w objętym przez te media  i „ Nasz Dziennik” patronatem medialnym - kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej - 2 maja 2016 roku w Krzeszowie.

 Marek Zygmunt, Krzeszów dnia 25 I 2016 r. 

Ps.

W imieniu wszystkich uczestników Spotkania Opłatkowego w Krzeszowie, który odbył się w niedzielę 25 stycznia 2016 roku w Domu Kultury pragniemy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu „Optymistów Krzeszowskich” za profesjonalną pomoc i  przygotowanie Agapy dla wszystkich uczestników tego niezwykłego Opłatka Rodziny Radia Maryja.  Dziękujemy również wszystkim „paniom” z Krzeszowa za upieczenie pysznych „domowych wypieków”. Niech Łaskawa Pani wyprasza dla dobrodziejów potrzebne łaski zdrowia duszy i ciała.  Bardzo serdecznie dziękujemy trzem dobrodziejom za pomoc finansowa w zaproszeniu Zespołu Gospelowego do Krzeszowa: są to państwo Bocheńscy i państwo Sikora z Krzeszowa oraz  państwo Świt z Grząd.

W imieniu Organizatorów:  Ks. Marian Kopko