W dniach od 25 do 27 września 2015 r. miała miejsce w krzeszowskim Sanktuarium konferencja naukowa ,,Konteksty mistyki krzeszowskiej”. O niezwykłej duchowości, która w XVII i XVIII w. wypływała z cysterskiego opactwa, perorowali wykładowcy na uniwersytecie wrocławskim oraz innych uczelni polskich i zagranicznych. Wątkiem, wokół którego osnuto rozważania prelegentów, była przyjaźń i współpraca trzech wielkich postaci śląskiego Kościoła – opata Bernarda Rosy, mistyka Angelusa Silesiusa i malarza Michała Willmanna. Jak zaznaczał prof. Andrzej Kozieł: ,,Pod rządami opata Bernarda Rosy, Krzeszów stał się wiodącym ośrodkiem krzewienia duchowości potrydenckiej na Śląsku”.

 

W sali konferencyjnej centrum rewaloryzacji opactwa prezentowane były prace badawcze dotyczące mistycyzmu. W piątek prof. Andrzej Kozieł referował na temat: Krzeszowskie Pocałunki Marii i Pocałunki św. Józefa a ikonografia unio mystica doby baroku. Po nim prof. Joachim Piecuch zarysował fenomenologię mistyki krzeszowskiej, a prof. Leon Miodoński perorował o mistycznej symbolice róży. Ostatni tego dnia wykład mgr Jolanty Malczewskiej – Kawalec, dotyczył programu ikonograficznego ambony w krzeszowskiej bazylice. Sobota została poświęcona w szczególności postaci Angelusa Silesiusa. Doktor Erzsébet von Gaál wygłosił prelekcję zatytułowaną: Die Gittergriffenheit der Seele bei Angelus Silesius, po nim prof. Jan Krasicki wskazywał na mistykę istoty i mistykę oblubieńczą Johannesa Schefflera w kontekście mistyki baroku, a prof. Maciej Manikowski skupił się nad inspiracjami Anioła Ślązaka w tradycji cysterskiej. Magister Agnieszka Łoza uwypukliła teologię krzyża w pieśniach Angelusa Silesiusa. W godzinach popołudniowych prof. Bogusław Kochaniewicz mówił o pobożności Eufemii z Raciborza, a dr hab. Leszek Kleszcz wygłosił prelekcję zatytułowaną: Mistyka jako ćwiczenie duchowe. Po nim dr Dominika Jacyk – Manikowska perorowała o idei kontemplacji w obrazach Willmanna, a następnie dr Izabela Marszałak referowała na temat: Wieland rzemieślnik czy mistyk, a ostatni wykład dr Joela Burnella, dotyczył mistycyzmu protestanckiego. W niedzielę prelegenci zajmowali się krzeszowskim modlitewnikiem pasyjnym. Doktor Joanna Giel omawiała pieśni Anioła Ślązaka w tej książce, mgr Krzysztof Wolnica referował o ,,Sercu” w tymże modlitewniku, a mgr Paweł Beyga zastanawiał się, czy św. Józef był mistykiem. Na zakończenie prof. Bogdan Ferdek przemawiał na temat: Trynitarna mistyka Bernarda Rosy. Ostatnią częścią spotkania była Eucharystia o godz. 12, na której dziękowano za owoce konferencji i niewątpliwą obecność Ducha Św.

K.M.

O krzeszowskich skarbach i mistrzu Michale Willmannie z profesorem Andrzejem Koziełem z Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski - posłuchaj.