12.09 - 25.10.2015

Od najbliższej soboty zwiedzający krzeszowskie sanktuarium będą mogli zobaczyć wystawę prezentującą najpiękniejsze miejsca na szlaku Via Sacra.

„Via Sacra“ jest nowym szlakiem turystycznym na starym obszarze kulturowym. Szlak ten wiedzie do jedynych w swoim rodzaju sakralnych budowli i skarbów sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. „Święta Droga” wiedzie po starych drogach handlowych i pielgrzymkowych Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można na nowo odkryć region, który na długi czas popadł w zapomnienie.

Do obejrzenia wystawy zaprasza pomysłodawca i założycie szlaku dr Dudek.