11 lipca 2018

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto liturgiczne św. Benedykta (+547) opata i wyznawcy. Z wdzięcznością myślimy o Ojcach Benedyktynach, którzy są związani z Krzeszowem od momentu jego fundacji 1242 roku, tworzyli też przedwojenną historię opactwa.

Wielu łask życzymy siostrom benedyktynkom z krzeszowskiego opactwa, które po zakończeniu wojny przybyły tu z Lwowa.

Świętego Benedykta założyciela benedyktynów i twórcę Reguły czcimy w jednym z ołtarzy bazyliki poświęconemu patronowi Europy.

Św. Benedykt urodził się ok. 480r. w Nursji, wg tradycji pochodził z możnego rodu Anicjuszów. Edukował się w Rzymie, jednakże nieobyczajność studentów zmusiła go do obrania życia pustelniczego. Zamieszkał w grocie, w okolicach Subiaco na wzgórzu Monte Albano.

Oddawał się tam modlitwie i medytacji, a chcąc zwalczyć pokusy rzucał się w krzaki jeżyn. Na prośbę pobliskiego zgromadzenia w Vicovaro został ich przełożonym. Mnisi zniechęceni jego wymaganiami próbowali go otruć, podając mu zatrute wino. Święty pobłogosławił kielich, który pękł i wyszła z niego trucizna w formie węża. Św. Benedykt opuścił niegościnny klasztor i ponownie osiadł w swojej pustelni. Zaczęło przybywać do niego coraz więcej uczniów, tak że założył 12 klasztorów, każdy z dwunastoma mnichami. W roku 529 erygował klasztor na Monte Cassino w ruinach dawnej twierdzy rzymskiej.

Prace rozpoczął od zburzenia tamtejszego pogańskiego sanktuarium Apollina. Na tym wzgórzu opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: stałości, zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa.

Mając już sporo doświadczenia postanowił opracować Regułę, której zasadniczą cechą był umiar. Fundamentalna stała się dewiza Ora et labora- Módl się i pracuj. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na\ śpiewanie psalmów, eucharystię i lectio divina - czytanie Pisma Świętego. Życie św. Benedykta osnute było licznymi cudami i niezwykłymi wydarzeniami. Mając ducha proroczego, michom przepowiadał przyszłe wydarzenia i znał myśli ludzkie. Gdy się o tym dowiedział król Ostrogotów Totila, postanowił wystawić świętego na próbę. Przebrał jednego z dworzan w swe szaty i posłał go do św. opata. Benedykt jednak już z daleka zawołał: "Synu, zrzuć te szaty, bo to nie twoje!" Przelękniony dworzanin padł na kolana, a wróciwszy do króla opowiedział mu, co zaszło. Wtedy sam władca udał się do św. Benedykta i padł przed nim na twarz. Jak opisuje św. Grzegorz w Dialogach św. Benedykt: ujrzał światło, które rozlewając się z góry przepłoszyło nocne mroki i takim blaskiem jaśniało, że dzień zbladł przy nim, choć ono lśniło wśród ciemności. A gdy na nie patrzył, wydarzyło się coś bardzo dziwnego: jak sam później opowiadał, cały ukazał się jego oczom skupiony w jednym promieniu słońca. Święty opat przepowiedział dzień swojej śmieci, zmarł w kościele na stojąco, śpiewając psalm podtrzymywany przez braci. Jest patronem Europy, architektów i speleologów oraz orędownikiem osób otrutych. W Kościele Katolickim obchodzi się jego święto liturgiczne 11 lipca. U benedyktynów i cystersów ma status uroczystości w dniu 21 marca. W krzeszowskim kościele Wniebowzięcia N.M.P. jego kaplicę umiejscowiono w prezbiterium, zgodnie z wielowiekową cysterską tradycją. Ozdobą kaplicy jest obraz Feliksa Antoniego Schefflera z 1743r., przedstawiający śmierć św. Benedykta.