1 sierpnia 2014

Dzisiaj wyruszyła z Sanktuarium Krzeszowskiego Rowerowa Pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymi pragną dojechać dzisiaj (1 sierpnia 2014) do Lubszy na Apel Patriotyczny z okazji 70-Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.

galeria

Uczestnicy: Piotr Gamoń, Andrzej Gamoń, Mariusz Klimczak, Roman Pazgan z córką Anną i synem Krzysztofem, Zygmunt Jała z synem Adamem. Pielgrzymkę obsługuje Piotr Staśto ( jedzie samochodem).