20 lipca 2014

W odpowiedzi na apel Zwierzchnika w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Jego Ekscelencji Komandora z Gwiazdą Karola Szlenkiera nasz przyszły konfrater ks. prałat Marian Kopko kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie  w dniu 20 lipca 2014 r. celebrował Mszę św. w intencji pokoju w Ziemi Świętej oraz prześladowanych chrześcijan.

Liczny udział wiernych w sprawowanej Eucharystii spowodowany był zaproszeniem wiernych ogłoszonym w nośnikach informatycznych Sanktuarium oraz Diecezji Legnickiej.

 Kawaler Zakonu Zbigniew Świt zapoznał uczestniczących w sprawowanej Eucharystii z apelem Jego Ekscelencji Karola Szlenkiera Zwierzchnika OE*SSH w Polsce. Również w parafiach Diecezji Legnickiej do których dotarło przesłanie jego Ekscelencji Karola Szlenkiera dołączono modlitwę o pokój w Ziemi Świętej i zaprzestanie prześladowania chrześcijan.

 W sprawowanej Eucharystii wzięli udział kandydaci Zakonu.

Z rycerskim pozdrowieniem  

Zbigniew Świt ESSH