6 października 2012

Od 4 do 5 tyś. osób wzięło udział w diecezjalnej pielgrzymce żywego różańca. Byli z nami nasi pasterze: bp Stefan Cichy, bp Marek Mendyk, a także kanclerz LKB ks. prałat Józef Lisowski.

"5 tysięcy różańców w Krzeszowie!" - ks. Waldemar Wesołowski

Pielgrzymi tak jak czynią to codziennie rozpoczęli modlitwą różańcową w intencji Kościoła oraz Ojczyzny - modlitwę poprowadził ks. prałat Marian Kopko - kustosz sanktuarium. Zebrani wysłuchali również programu Maryjno-Patriotycznego w wykonaniu artystów scen wrocławskich.

Najważniejszą częścią była oczywiście Eucharystia podczas której dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” ks. dr Waldemar Cisło z Warszawy przybliżył potrzeby Kościoła prześladowanego.

Całość zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia, przed którą każdy mógł skosztować pysznej, krzeszowskiej grochówki.

W roku ubiegłym na zaproszenie Ks. Biskupa Stefana Cichego przybył na spotkanie krzeszowskie Biskup Świdnicki prof. Ignacy Dec. Pielgrzyma Różańcowa  zgromadziła wtedy  w Sanktuarium Krzeszowskim ponad pięć tysięcy pielgrzymów z Dolnego Śląska.

Przewodnim hasłem Pielgrzymki Różańcowej  jest zdanie zaczerpnięte z listu apostolskiego Bł. Jana Pawła II “Rosarium Virginis Marie” – skarb, który trzeba odkryć. Błogosławiony Papież dostrzegał w modlitwie różańcowej jedno ze źródeł nowej ewangelizacji. Wpatrywanie się w uwielbione Oblicze Chrystusa z Maryją, a dokładniej przez Serce Maryi, pozwala pełniej i jaśniej przyjąć Słowo Boże i tym słowem żyć.

Termin Legnickiej Pielgrzymki Różańcowej do Krzeszowa jest zawsze stały – zawsze przypada w pierwszą sobotę października. Miejscem spotkania jest Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Głównymi intencjami tej różańcowej pielgrzymki są: modlitwa za nasze rodziny oraz modlitwa za Ojczyznę. O taką modlitwę prosił nas bł. Jan Paweł II. Tegoroczna pielgrzymka ma charakter szczególny. W roku 2012  przypada 20-rocznica powstania Diecezji Legnickiej oraz 15-rocznica koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej, której dokonał bł. Papież Jan Paweł II w Piastowskiej Legnicy w dniu  2 czerwca 1997 roku.

Wspomnianą inicjatywę duszpasterską pragniemy również ożywić charyzmat modlitwy różańcowej, traktowanej często w powierzchownej i uproszczonej opinii, jako przeżytą już formę medytacji Słowa Bożego. Wezwanie bł. Jana Pawła II  że  “Różaniec – to skarb” – trzeba Różaniec na nowo odkrywać i szukać jeszcze lepszych form jego rozwoju.

Niech zatem nie zabraknie z naszej strony postawy wspaniałomyślności i otwartości na Boży dar modlitwy różańcowej. Wszak wyrosła ona z doświadczenia Kościoła i jest podawana przez Kościół jako sprawdzona i niezwykle owocna modlitwa. W niej zawsze jest wpisane zwycięstwo;  zwycięstwo Prawdy i Łaski Bożej.

Niech zatem nie zabraknie w tej “różańcowej sieci modlitewnej” nikogo z wielkiej Rodziny Różańcowej Diecezji Legnickiej.  Otoczmy modlitwą różańcową chorych i osoby starsze, które nie będą mogły osobiście przybyć do Krzeszowskiego Sanktuarium.

W tym roku Ks. Bp dr Stefan Cichy, Pasterz Diecezji Legnickiej zaprosił do Krzeszowa dyrektora Stowarzyszenia “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” ks. dr Waldemara Cisło z Warszawy. Wysłuchamy konferencji na temat chrześcijan uciskanych i prześladowanych we współczesnym świecie.

Podziękujmy w dniu 6 października 2012 roku - raz jeszcze Bogu i Matce Bożej Łaskawej za dar życia bł. Papieża Jana Pawła II. Za Jego wiarę i świętość.  Podziękujmy za Jego obecność w Piastowskiej Legnicy piętnaście lat temu; a szczególnie za koronację Cudownej Ikony Łaskawej Matki  z  Krzeszowskiego  Sanktuarium.

z wyrazami serdecznej modlitwy i gorącym zaproszeniem:

Ks. Marian Kopko  Kustosz z Krzeszowa