W czwartek 6 września 2018 roku proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie przekazał na rzecz pogorzelców z Parafii Pisarzowice k/Kamiennej Góry sumę: 5093 zł i 50 groszy (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i 50 groszy).

Pieniądze zostały zebrane od parafian i pielgrzymów podczas zbiórki w niedzielę 2 września w Bazylice Krzeszowskiej.

Świadkiem przekazania tej darowizny był Ks. Proboszcz z Pisarzowic oraz Kustosz z Krzeszowa.

Zdjęcia z przekazania darowizny