Trwa najbardziej skomplikowany etap remontu dachu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku tj. remont i wymiana dużych elementów więźby dachowej. Część tych elementów była już w stanie zagrażającym obiektowi.

Parafia w Krzeszowie wciąż zabiega w różnych instytucjach o środki finansowe tak aby w tym roku móc zakończyć I etap remontu.

Kosztorys prac oscyluje w granicach 500 tyś. zł. Otrzymaliśmy już dofinansowanie z MKiDN (180 tyś. zł) oraz UMWD (40 tyś. zł.). Wciąż czekamy na rozstrzygnięcia w Funduszu Kościelnym oraz w Fundacji KGHM Polska Miedź.

Za zangażowanie dziękujemy Pani Minister Marzenie Machałek.

Każdy kto chciałby wspomóc nasze prace finansowo może dokonać wpłaty na nasze konto bankowe na dane:

Parafia Rzymskokatolicka w Krzeszowie
pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów
BZ WBK 14 1090 1942 0000 0001 0783 8640
z dopiskiem: Remont Krzeszówek

W ubiegłym roku krzeszowskie sanktuarium, w duchu odpowiedzialności za swoją kolebkę, którą bez wątpienia jest kościół pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, rozpoczęło remont tego niezwykle cennego zabytku.

Dzięki wsparciu MSWiA Funduszu kościelnego (150 tyś. zł.), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (50 tyś. zł.) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (40 tyś. zł.) a także parafian i pielgrzymów udało się, w 2017 roku, przeprowadzić I i II etap remontu wieży kościoła.

W bieżącym roku czeka nas niezwykle ważny i trudny etap prac przy świątyni w Krzeszówku, tj. remont dachu. Zakres zaplanowanych na ten rok prac zakłada remont więźby dachowej aż do pokrycia połaci dachu papą - docelowo dach zostanie pokryty łupkiem. Tegoroczna faza robót wymaga wielu specjalistycznych praz przy konstrukcji dachu, która jest już bardzo nadwątlona i wymaga pilnej interwencji.