• 01.jpg
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.jpg
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18 mini.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG

Regulamin akcji:

- akcja trwa od 11 lipca 2016 do 31 grudnia 2017 z możliwością przedłużenia
- każdy kto w tym czasie odda krew (krew pełna, osocze, płytki) w ramach RCKiK w Wałbrzychu i Wrocławiu (również krwiobusy) otrzyma kupon na bezpłatne zwiedzenie „trasy rozszerzonej” w Krzeszowskim Opactwie
- za każde jednorazowe oddanie krwi HDK otrzymuje jeden jednoosobowy kupon
- kupon można wykorzystać do 30 kwietnia 2018 roku
- kuponu nie można sprzedawać
- kupon jest ważny tylko z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi
- każdy kupon powinien odpowiadać jednemu potwierdzeniu oddania krwi w legitymacji HDK w okresie od 11.07.2016 do 31.12.2017
- kupon można zrealizować w biurze Obsługi Pielgrzyma – pl. Jana Pawła II 3, 58-405 Krzeszów

- kupon na trasę rozszerzoną można zrealizować w każdą sobotę i niedzielę w określonym wyżej terminie
- w ciągu tygodnia kupon można wykorzystać na „trasę podstawową”
- HDK, który w okresie od 11.07.2016 do 31.12.2017 zbierze kilka kuponów, może je wykorzystać wraz rodziną lub znajomymi
- korzystający z kuponu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu akcji oraz regulaminu sanktuarium w Krzeszowie.

Słownik:

RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

HDK - Honorowy Dawca Krwi